N

Index


    NAB
    Nedtoning
    Neodymium
    Newicon tube
    Nivå
    Noise
    Nosiegate
    NTSC
	NTSC Playback


NAB

National Association of Broadcasters.

Tonkorrektionskurva för bandspelare.


Nedtoning

Snabbare än tio sekunder bör man inte göra dämpningen till noll. Vid musik är nedtoningen beroende av musikens art. En nedtoning behöver inte göras linjär utan kan ibland med fördel göras snabb till halv nivå och sedan långsam.

Med nedtoning menar man att man minskar volymen stegvis från den styrkan man använder ned till noll.


Neodymium

Material i högkvalitets högtalarmagneter, används mestadels i hörlurar för ett starkare magnetfält och därmed ett bättre ljud.


Newicon tube (Newiconrör)

Produktnamn för ett kamerarör - tillverkat av
Panasonic - som avbildar motivet mycket skarpt och som är mycket ljuskänsligt.


Nivå

Signalstyrka. Den spänning som exempelvis erhålls ut från bandspelarens förstärkare vid avspelning.


Noise

Brus, störningsnivå (akustisk eller elektrisk)

Oregelbunden - och oftast oönskad - bild och/eller ljudinterferens (störning) - i bild oftast som "snö", och i ljud oftast som "sus".


Noisegate

är en apparat som öppnar eller stänger en kanal. Den fungerar så att om signalen är starkare än det inställda tröskelvärdet passerar den opåverkad. När insignalen blir lägre så stängs kanalen av. Denna funktion är mycket användbar när det gäller att utestänga icke önskvärt ljud.


NTSC

(National TV System Communication)

Förkortning för den amerikanska TV-standarden. Ibland skämtsamt kallad för "Never The Same Color twice". (Aldrig samma färg två gånger)

525 linjer och 30 bilder/sek. I motsvarighet till PAL systemet.


NTSC Playback

En video som kan spela upp
NTSC filmer och åter ge dem i PAL, så att de kan ses på en vanlig tv.
Index