Andreas Yannelos (Radiopratare)

Andreas Yannelos

Andreas kom till Radio U.F.S. genom en slump och har hängt med sedan dess. 1996 blev han delansvarig för musik och teknik. 1997 blev han redaktör för Internettipset. 1999 startade han fredagsprogrammet "UFS Showtime".

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : Radiopratargruppen och Teknikgruppen

[Personlig hemsida]