Mikrofon För att lyssna behöver du gratisprogrammet VLC Klicka här för att komma igång. Du kan också gå till Vetenskapsredaktionens sida där du kan hitta ännu fler föredrag. G2

Jurij Gagarin
Under den tidiga rymderan under 1950- och 60-talet ledde ännu Sovjet rymdkapplöpningen. På båda sidorna av Atlanten slogs man mot tekniska problem samtidigt som man försökte hitta de som inte räds döden för att få lämna atmosfären.
MEDVERKANDE: Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2003-08-17 i Förklarade_fenomen.
Längden är 02:47
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Joseph Priestly
Från ölbubblor fram till en revolutionerande om än felaktig teori om förbränning, Joseph Priestly hittade till sist ändå rätt inom vetenskapen och upptäckte många intressanta fenomen.
MEDVERKANDE: Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2003-10-19 i Förklarade_fenomen.
Längden är 03:02
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Nicolai Tesla
Nicolai Tesla hade en särdeles begåvning och hann under sina levnadsår ta fram många användbara uppfinningar. I bakgrunden slogs han dock mot en allt ökande sinnessjukdom som till sist tog överhanden.
MEDVERKANDE: Pehr Söderman
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2003-03-02 i Förklarade_fenomen.
Längden är 03:21
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Marie Curie
Marie Curie var en pionjärerna som experimenterade med radioaktiv strålning tillsammans med sin make Pierre Curie.
MEDVERKANDE: Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2003-02-02 i Förklarade_fenomen.
Längden är 03:22
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Nobelpriset i medicin
Nobelpriset har delats ut i över hundraår och över tiden har vad man delar ut priset för ändrats. Vi har tagit en titt på priset i medicin och en intressant trend går att se. Förr sökte man utrota sjukdomar, medan idag är det utforskning och teamwork som vinner priser.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds i Etervåg.
Längden är 4:48
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Ett åldrande samhälle
Ett antal år in i framtiden kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år. Är detta ett problem, hur länge kommer medellivslängden att öka och håller vi på att lösa åldrandets gåta?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Oskar Rönnberg
Föredraget handlar om Diverse och sänds i Etervåg.
Längden är 6:07
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Mercator
Om du tittar i en vanlig världsatlas kan du mycket väl hitta kartor i så kallad "Mercators projektion". Mannen bakom denna metod att rita kartor levde ett spännande liv och hann även med att döpa den nya världen.
MEDVERKANDE: Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2002-10-27 i Förklarade_fenomen.
Längden är 2:38
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Att hantera vår omgivning
Världen är full av dåligt utformade saker, som du måste lära dig att använda. Videoapparater är välkända exempel på krångliga så kallade "användargränssnitt" som är knepiga för de flesta att fatta. Den som vill skapa bra användargränssnitt måste förstå hur användaren tänker.
MEDVERKANDE: Pehr Söderman
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2002-09-15 i Förklarade_fenomen.
Längden är 3:01
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Klintbergare
Bengt af Klintberg är mannen vars bok "Råttan i pizzan" gett upphov till termen "Klintbergare". En "Klintbergare" är en märklig historia som fascinerar eftersom den är så absurd, att man undrar om det verkligen har hänt.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Håkan Andersson
Föredraget handlar om Diverse och sänds i Etervåg.
Längden är 4:38
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Kartprojektioner
Det är inte alltid så bra att ha en jordglob med sig för att kunna navigera. De smidigaste kartorna är ju platta, men jorden är rund, vilket gör att man omöjligen kan få alla måtten rätt. Varför är t.ex. Grönland olika stort på olika sorters kartor med samma skala?
MEDVERKANDE: Pehr Söderman
Föredraget handlar om Diverse och sänds 2002-06-09 i Förklarade_fenomen.
Längden är 3:23
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
För att ladda ner föredragen till din dator istället för att bara lyssna på dem, högerklickar du på länken "[här]" som finns under varje föredrag och väljer "Spara som" eller motsvarande för din webbläsare.
Nästa 10 träffar