Mikrofon För att lyssna behöver du gratisprogrammet VLC Klicka här för att komma igång. Du kan också gå till Vetenskapsredaktionens sida där du kan hitta ännu fler föredrag. G2

Konstiga elementarpartiklar
Kan man bygga en magnet med bara en nordpol? Det händer mycket märkliga saker nere på atomnivån.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 12 mars 2000 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:52
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Stående vågor
Vad är egentligen en stående våg. Vi talar om fenomenet som bland annat förklarar varför Stradivarius är den bästa fiolen.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 21 november 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:22
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Dimensioner
De flesta känner till vad man menar med 3D (Alltså 3 dimensioner). Höjd, längd, djup. Man brukar också tala om den fjärde dimensionen : tid. Men Mikael presenterar här 11 dimensioner.
MEDVERKANDE: Jenny Mångs och Mikael Johansson
Föredraget handlar om fysik och sänds oktober 1999 i Etervåg.
Längden är 3 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Gauss
Vem var egentligen Gauss? Hans upptäckter har hjälpt oss att bättre förstå matematiken och geometrin.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 19 september 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 2:44
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Relativitetsteorins framväxt
"Allt är relativt" brukar man säga. Det är inte helt sant, men Albert Einsteins berömda relativitetsteorier, gjorde att man fick helt nya insikter om hur universum fungerar.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 08 augusti 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:29
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Färger och färgning
Varför har olika saker olika färger?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 09 maj 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:09
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Elementarpartiklar
När man tittade in i materien hittade man molekyler och upptäckte att dessa bestod av atomer. Atomen antogs vara odelbar, vilket visade sig vara helt fel. Inne i atomen far det nämligen runt massor av små partiklar. Vad sägs om neutroner, nerkvarkar, mesoner och gluoner?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 30 maj 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:55
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Rotation
Vad är centrifugalkraft? Centripetalkraft? Är det sant att virveln som uppstår i badkaret när man tömmer ur vattnet alltid rör sig åt höger? Varför flyger man framåt när bussen tvärbromsar? Även om du sitter still, roterar jorden med en hisklig fart runt sig själv och runt solen. Det gäller att inte bli fartblind!
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om fysik och sänds den 07 februari 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:09
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Hur fungerar ytspänning?
Vad är den spänning som gör att små djur kan gå på vatten? Vi har mer information om det.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg.
Föredraget handlar om fysik och sänds den 28 december 1997 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 1:54
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Brus
Om du står vid kranen och ska hämta vatten, hör du inte vad personen 5 meter längre bort säger.
Varför är visserligen uppenbart, men anledningen har du nog inte tänkt så mycket på. Vi visar också vad det är för likhet mellan en kran och en radiosändare.

MEDVERKANDE: Anders Sandberg.
Föredraget handlar om fysik och sänds den 18 januari 1998 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 1:30
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
För att ladda ner föredragen till din dator istället för att bara lyssna på dem, högerklickar du på länken "[här]" som finns under varje föredrag och väljer "Spara som" eller motsvarande för din webbläsare.
Föregående 10 träffar Nästa 10 träffar