Mikrofon För att lyssna behöver du gratisprogrammet VLC Klicka här för att komma igång. Du kan också gå till Vetenskapsredaktionens sida där du kan hitta ännu fler föredrag. G2

Självreplikering
Vad är det för organismer som är kapabla att föröka sig?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om biologi och sänds den 02 januari 2000 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:43
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Uppmärksamhet
Vi får in enorma mängder information från våra sinnen. Samtidigt klarar vi bara av att ta hand om en liten del av denna information. Människan har en otrolig förmåga att sålla ut information och söka det som hon uppfattar som viktigt.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om biologi och sänds den 23 januari 2000 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 3:21
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Vetenskapens historia
Sedan urminnestider har människan frågat "VARFÖR?" När man inte fick något svar, var man tvungen att söka svaren själv. Vetenskapen är det systematiska sökandet efter sanningen.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Jenny Mångs
Föredraget handlar om filosofi och sänds februari 2000 i Etervåg.
Längden är 3 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Vad är logik?
Antag följande : Ingen katt har nio svansar. En katt har en svans mer än ingen katt. Då måste en katt ha tio svansar. Detta är ett klassiskt exempel där logiken går överstyr när man gör fel. Men vad är egentligen logik?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Jenny Mångs
Föredraget handlar om filosofi och sänds februari 2000 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Hjärnans olika delar
Sitter känslor enbart i höger hjärnhalva? Är det sant att personer som är vänsterhänta därför är mer konstnärliga? Det finns många rykten, myter och osäkerheter när det gäller hjärnans funktioner. Vi reder ut begreppen.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Jenny Mångs
Föredraget handlar om biologi och sänds mars 2000 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
För att ladda ner föredragen till din dator istället för att bara lyssna på dem, högerklickar du på länken "[här]" som finns under varje föredrag och väljer "Spara som" eller motsvarande för din webbläsare.