Mikrofon För att lyssna behöver du gratisprogrammet VLC Klicka här för att komma igång. Du kan också gå till Vetenskapsredaktionens sida där du kan hitta ännu fler föredrag. G2

Vatten
Robert Broberg förkunnade att "Stan är full av vatten". Faktum är att det är du med! Varför är just vatten källan till liv? Vad gör egentligen vattnet för nytta förutom drinkmixer?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Jenny Mångs
Föredraget handlar om biologi och sänds i Juli 1999 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Vad gjorde Turing?
Turingtestet och turingmaskinen är två upptäckter som bär sin skapares namn : Allan Turing. Även många år efter hans död är hans upptäckter fortfarande källa till förundran.
MEDVERKANDE: Mikael Johansson och Jenny Mångs
Föredraget handlar om diverse och sänds i Juni 1999 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Supraledare
Supraledare och supraledning är en teknologi som kanske kan lösa ett enormt problem i elläran : hur man för över elektricitet utan motstånd. Supraledare saknar motstånd och låter den elektriska energin passera obehindrat.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om teknik och sänds den 20 juni 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 2:36
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Polymerer
Långa kolkedjor är extremt viktiga för tillverkning av många material. Diamanten är en av de mest hållbara kolstrukturer som finns. Är det inte märkligt hur en slipad diamant skimrar, jämfört med en bit kol?
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Mikael Johansson
Föredraget handlar om kemi och sänds juli 1999 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Vad är kol?
Detta är det längre föredraget om kol. Kol är ett av de mest betydelsefulla grundämnena i vårt liv. I en människa finns kol nog för att tillverka 9000 (!) blyertspennor. Kol finns i många former och är en mycket viktig del i bland annat plaster.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Staffan Johansson
Föredraget handlar om kemi och sänds juli 1999 i Etervåg.
Längden är 2 delar
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Vad är kol?
Detta är det kortare föredraget om kol. Kol är ett av de mest betydelsefulla grundämnena i vårt liv. I en människa finns kol nog för att tillverka 9000 (!) blyertspennor. Kol finns i många former och är en mycket viktig del i bland annat plaster.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg och Staffan Johansson
Föredraget handlar om kemi och sänds den 13 juni 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 2:55
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
Grundvatten
Under marken finns det vatten vi hämtar upp för att dricka. Hur kommer det dit? Framförallt vad är det bra för.
MEDVERKANDE: Anders Sandberg
Föredraget handlar om biologi och sänds den 06 juni 1999 i Förklarade_Fenomen.
Längden är 2:22
Sök vidare på Google eller Sök vidare på Yahoo
Du kan även ladda ner föredraget till din dator [här]
För att ladda ner föredragen till din dator istället för att bara lyssna på dem, högerklickar du på länken "[här]" som finns under varje föredrag och väljer "Spara som" eller motsvarande för din webbläsare.