2001-02-27

Vi kallar dig till vårt årsmöte

Vi kallar dig till vårt årsmöte

Föreningen Radio UFS kallar till årsmöte.

När: Lördagen den 10 mars 2001, klockan 13:00
Var: Axelsbergs Servicehus, Axelsbergs Torg 3.
(T)-Axelsberg, Röd linje mot Norsborg.

Det finns endast en uppgång. Från spärrarna går ni höger och ser då
servicehuset.


Läs kallelsen här