1999-06-06

Junis Etervåg är här!

Junis Etervåg är här!

Söndagen den 6:e Juni 1999 hör du för första gången junis upplaga av det populärvetenskapliga programmet Etervåg. I denna månad tar vi upp patentsökningens problem, Turings uppfinningar och... växtbiologi.

Läs mer här