1999-02-07

Daniel Zetterqvist slutar på Radio U.F.S.

Daniel Zetterqvist slutar på Radio U.F.S.

Maj 1997 hördes Daniel får första gången över Radio U.F.S. I slutet av Januari 1999 läste han sitt sista nyhetsreferat för oss.

Läs mer här