2001-01-25

Hur tyst är tyst?

Hur tyst är tyst?

Ombyggnaden på stationen Radio Sydväst, som vi sänder från, påverkar oss. Följande sändningar kommer att tystna:

Söndagen den 28 januari - Inget UFS PrimeTime
Onsdagen den 30 januari - Inget Etervåg
Fredagen den 02 februari - Inget Etervåg
Söndagen den 04 februari - Inget UFS PrimeTime
Onsdagen den 07 februari - Inget Etervåg

Fredagen den 09 februari - Tillbaka i Etern (förhoppningsvis)

Schemat är preliminärt och du kan räkna med att det kan bli både längre eller kortare sändningsuppehåll. Vi informerar så fort vi vet. Internetsändningarna påverkas inte.