1998-12-06

Tack till F.U.F. för att vi fick låna uttrymme

Vi riktar ett varmt tack till Unga Forskares moderorganisation Förbundet Unga Forskare för att vi fick uttrymme på er server.