1998-11-08

Vi tar över Remix

Programmet som sänds efter oss på söndagar, Remix, kommer tillfälligtvis tas över av oss fram till årskiftet. Detta innebär att vårt söndagsprogram blir en halvtimme längre tills vidare.