1998-09-26

Tekniskt fel slog ut Etervåg

Tekniskt fel slog ut Etervåg. På grund av ett okänt fel blev det tyst i radion