1998-09-17

Våga göra Radio! - Årets sista

Uppdatering (1998-09-20) Kursen blev en succé när 16 personer mötte upp för att sätta ihop 60 minuter radio. Lyssna på programmet och titta på bilderna.

Läs mer här