1998-08-22

Tekniskt fel slog ut Etervåg

Tekniskt fel slog ut Etervåg. På grund av en felprogrammerad timer blev det tyst.