1998-06-14

Daniel Zetterqvist på NRJ

Vårt nyhetsankare, Daniel, praktiserar på NRJ i Juni. Han kommer tillbaka i Juli.