1996-11-01

Radio UFS bygger om

Fredagspassets bandas i en speciell studio som tillhör Erik Zalitis. Denna studio är nu ombyggd för att förbättra tekniken. Vi har numera två minidiscar och ett specialbyggt avstört relästyrt elaggregat.