2002-03-14

Månadens föredrag på nätet

Månadens föredrag på nätet

Mars månads föredrag är här och denna gång får ni tips om hur man använder Nash-jämnvikter för att ragga på krogen, mer om internets telefonkatalog, hur man med magnetism räddade en satellit och mer om Max Planck.

Lyssna här