2002-03-17

På menyn: organiskt odlad mat

På menyn: organiskt odlad mat

Nu är ett helt nytt veckans reportage ute på webben. Vår nye reporter, engelsmannen Robin Humphrey, tagit sig till the Henry Doubleday Research Association i Ryton, Coventry.

Där försöker man med "naturligt framställda" grödor konkurrera med dagens moderna giftbesprutade mat. Intresset hos konsumenterna är dock lågt. Varför?


Lyssna här (reportaget är på Engel