2002-09-29

Spelplan Stockholm

Spelplan Stockholm

Under en vecka visades det upp massor av experiment i montrar runt om i Stcokholm. Man hade valt ut centrum, Kista och Södertörn som skådeplats för diverse föreläsningar, förevisningar och experiment där allmänheten var inbjuden. Vi var där och intervjuade.

Läs mer här