2002-12-11

Funderingar om Nobelpriset

Funderingar om Nobelpriset

Nobelpriset har delats ut i över hundraår och över tiden har vad man delar ut priset för ändrats. Vi har tagit en titt på priset i medicin och en intressant trend går att se. Förr sökte man utrota sjukdomar, medan idag är det utforskning och teamwork som vinner priser.

Lyssna här