2003-06-24

Doktorn kan komma...

Doktorn kan komma...

1997 kunde vi berätta att Anders Sandberg hade blivit filosofie magister. Sex år och 309 vetenskapföredrag senare har Anders nu fått sin doktorshatt. Anders var med i den första redaktionen som RadioUFS hade 1994 och var med och startade vetenskapsredaktionen 1997. Under de år som gått har han varit med i 309 av 364 föredrag som vi gjort samtidigt som han hunnit med att studera och forska.

Vi på RadioUFS vill gratulera honom och önska honom lycka till i framtiden, samtidigt som vi hoppas på många nya föredrag. Anders är fortfarande är aktivt verksam hos oss.