Riksstämman 2002 i Skövde

Eric Druid med tjej För de flesta Unga Forskare är riksstämman årets höjdpunkt. Förutom lekar och intressanta föredrag handlar det också om viktiga beslut, eftersom riksstämman faktiskt är Förbundets årsmöte.

Detta år testade man också en metod att snabba upp huvudmötet, plenum. Metoden kallas påverkans marknad, och innebär att man sätter upp frågorna som ska avhandlas på tavlor och låter folk diskutera dem i grupper. Radio U.F.S. skickade UFS Eric Druid att rapportera från Skövde.

 
Lyssna på intervjuerna: (Kräver Realplayer)

En ny ordförande kommer ...

Vår nya Förbundsordförande heter Karolina Åseby och tar nu steget upp från att ha varit ledamot i förbundsstyrelsen ett år. Vad har hon för idéer för förbundet?

Karolina ny ordförande

 Diskussioner pågår
 
 Kristofer Hallén

... och en gammal lämnar

Kristofer valdes till ordförande 2000 och nu två år sedan lämnar han över staffetpinnen till Karolina Åseby. Här berättar han om sina två år i toppen av Unga Forskare.

Här berättar han om vad han fick när han bad om en bil som avgångspresent och dessutom hur det känns att kliva ner från ett så spännande uppdrag.

Kristofer avgår som FUF-ordförande
Kristofer som ny FUF-ordförande (2000)

 

UFB kommer tillbaka

Unga Forskare Bergslagen (UFB) har varit vilande i brist på en aktiv styrelse, men Henrik Esbjörnsson har tagit tag i verksamheten igen och är nu ordförande för nyväckta UFB.

Förutom Henrik finns en helt ny styrelse bakom honom.

Henrik om UFB

Henrik 'Isbjörn' Esbjörnsson
 

En metanolmolekyl ... träsprit ... dricker du det, blir du blind!

Länkar till Riksstämman