Bra ljud på Radio UFS!

Teracom har efter återkommande besvär med Radio Sydvästs sändarledningar varit ute och åtgärdat tekniken. Nu fungerar ljudöverföringen bättre än på länge.

Radio UFS har varit ganska förskonade från felet, men två gånger i sommar har stereoutsändningen inte fungerat och ett brum legat över sändningen.