Nu är det klart : Radio U.F.S. är en förening

Radio U.F.S. startade 1995 som en verksamhetsgrupp under ledning av Erik Zalitis och Magnus Abrante. Nu är vår verksamhet så pass avancerad och utåtriktad att vi tyckte det var dags att bli bättre på att engagera folk.

Måndagen den 30/3-1998 hölls Radio U.F.S. konstitutionerande årsmöte.

Den 26/4-98 blev Radio U.F.S. invald som förening i Förbundet Unga Forskare.

Följande personer sitter i den nya styrelsen :

Styrelsen
Erik Z, Anders Sandberg. och Mikael Siren.
Nedre raden :
Anders Sasse och Per Larsson.
Ej i bild :
Jenny Mångs, Britta Emmer och Jenny Boije.

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Valberedning

Revision

Erik Z
Per Larsson
Mikael Siren
Anders Sasse
Jenny Mångs

Anders Sandberg

Jenny Boije
Britta Emmer

Vad är nytt?

Som förening kommer Radio U.F.S återuppta sina populära Radio och Ljudteknikkvällar där folk får skapa egna program som senare sänds. Föreningen administrerar de tekniska bitarna och sköter sändningarna åt verksamhetsgruppen Radio U.F.S.

Vilka sitter i den nya styrelsen  ?

Ordförande: Erik Zalitis

Erik Zalitis Erik är Radio U.F.S. grundare och äldsta medlem. Han började i U.F.S. 1992 och har sedan dess suttit två år i U.F.S. styrelse och ett år i proxxi. Innan dess har Erik en lång lista poster och ansvarsområden inom bland annat elevorganisationen och U.N.F.

Vice Ordförande : Per Larsson

Per Larsson De flesta känner till Tucker, men betydligt färre vet att han egentligen heter Per Larsson. Han tog sitt namn efter en rollspelsfigur han spelade. Per är mångårig medlem inom U.F.S. och proxxi. Han är ansvarig för UFS linuxdator. Tucker var programledare på radions provsändningar 1994.

Sekreterare : Mickael Siren

Mikael Siren Aktiv på Radio Sydost på 80-talet och mångårig medlem i distriktet och diverse föreningar. Micke kan radio och styrelsearbete, vilket gör honom till en utmärkt sekreterare.

Kassör : Anders Sasse

Anders Sasse Anders Sasse är känd som distriktets förre kanslist och är aktiv inom handikappidrotten. Sasse sände närradio på 80talet på Radio Sydost precis som Micke.

Ledamot : Jenny Mångs

Jenny Mångs Jenny gör tillsammans med Anders Sandberg "Förklarade Fenomen" och "Etervåg" och har varit med i U.F.S. några år. Hon kommer från början från en Unga Forskareförening i Botkyrka och har varit med i våra öppet hussändningar 1996.

Ni som minns riksstämman 1997, har säkert hört Jennys reportage från Timrå.

Valberedning : Anders Sandberg

Anders Sandberg Anders var 1997 U.F.S. valberedning och har nu landat hos oss. Han är vår främsta vetenskapsredaktör och drivkraften bakom Förklarade Fenomen och Etervåg. Valberedningens uppgift är att inför varje årsmöte få fram nya styrelsekandidater.

Revision :

Revisor : Jenny Boije.

Jenny Boije Jenny Boije är med i Proxxi som kassör och har tidigare skött ekonomin i U.F.S. Ingen dålig bakgrund för en revisor. Hennes jobb är att granska styrelsens jobb och att alla åtaganden blir gjorda.

Biträdande revisor : Britta Emmer.

Britta Emmer Britta Emmer är SIFklubben på Utbildningsradions ordförande. Hon är något av en senior med sina 52 år men varför inte? Ålderns vishet är en tillgång för en liten förening som annars består av folk mellan 17-29 år.