Föreningen Radio U.F.S. tar över tekniken

Torsdagen den 2/4-1998 tog Unga Forskare Stockholmsdistriktet beslutet att lämna över program- och tekniska driftansvaret till den nybildade föreningen Radio U.F.S. Föreningen får nu som uppgift att driva programverksamheten åt distriktet.

Föreningen Radio Unga Forskare Stockholm och verksamhetsgruppen Radio Unga Forskare StockholmsDISTRIKTET är alltså två olika saker.

Radio U.F.S. fortsätter givetvis att vara distriktets egen radio med information från Stockholms Unga Forskare.

Varför detta krångel?

Verksamhetsgruppen har blivit en väldigt trång sektor att jobba från eftersom radion håller i verksamheter som är mycket aktiva och som intresserar många. Föreningen kan värva medlemmar och hålla studiecirklar mm.

Närradiolagen tillåter idag inte att man bildar en förening där syftet bland annat är att sända närradio, och därför håller distriktet kvar i ansvaret och lejer således bara ut program- och teknikdriften till föreningen.

Det blir naturligtvis ingen skillnad i vad som sänds, men föreningen kommer att kunna värva nya intresserade medlemmar till radion. Vi hoppas bland annat på en större vetenskapsredaktion.