Jenny Mångs ny (tillfällig) programledare

liljenny.jpg (9365 bytes) Under några veckor i Augusti kommer vår ordinarie programledare, Erik Zalitis att tillfälligt ersättas med Jenny Mångs. Jenny har varit med sedan 1996 och är aktiv i vår vetenskapsredaktion.

Det kommer de närmaste veckorna vara Jenny som ser till att plocka fram den senaste informationen om Unga Forskare Stockholm i radion.

Alla som vill skicka information till Radio U.F.S. angående föreninginfo eller liknande under Juli / Augusti månad bör kontakta Jenny på E-mail.