Radio U.F.S. åkte till Älvkarleby

Anders Sahlman

Fredagen den 4:e September 1998  följde intresserade från Unga Forskare med Vattenfall Utveckling AB upp till Älvkarleby. Det anordnades en kurs med många intressanta ämnen som energi, forskning, miljö och utveckling.

Vår reporter, Anders Sahlman, följde med och intervjuade folk. Överlag verkade alla som vi frågade nöjda med kursen och många gav den beröm.

Söndagen den 6:e September sände vi Anders referat och vad folk tyckte om kursen.

Sändningen av intervjuerna med Hans Ristborg, Björn Karlsson, Bengt Ahlquist och Christer Andersson dröjde till söndagen den 13:e September.

Real Audio

Lyssna på reportagen (Kräver Real Audio)

Vattenfallskursen del 1
I första delen av reportaget från Vattenfalls anläggning i Älvkarleby möter vi Hans Ristborg och Björn Karlsson. De båda ger sin syn på kursen
MEDVERKANDE: Anders Sahlman, Hans Ristborg och Björn Karlsson
Vattenfallskursen del 2
Bengt Ahlquist berättar om Vattenfalls kraftstation i Älvkarleby och Christer Andersson tar upp bioenergi som energikälla.
MEDVERKANDE: Anders Sahlman, Bengt Ahlquist och Christer Andersson
Vattenfallskursen del 3
I sista delen av reportaget sammanfattar Anders allt som hände samt ger sin personliga åsikt om kursen. Efter det får vi höra vad deltagarna tyckte om kursen.
MEDVERKANDE: Anders Sahlman m.fl.