proxxis nya styrelse 1999

Förbundet Unga Forskare har många föreningar. En av de största heter "dator- och rollspelsföreningen proxxi." och har idag några hundra medlemmar. Efter ett struligt 1999, har föreningen nu bestämt sig för att ta itu med de problem man har haft under året, med en inaktiv styrelse och en halvfärdig renovering.

För att komma igång, behövdes en ny styrelse. Därför kallade man till ett extra årsmöte och valde en helt ny styrelse.

Proxxis nya styrelse 1999/2000

Övre raden (v->h) Emil Tunström, Jenny Boije. Felicia Pagelse och Per Larsson.
Undre raden (v->h) Ceasar Qvennerstedt, David Hagberg, Christoffer Elg och Anders Sasse.
(Klicka på bilden, för full storlek)

Två nya krafter inom proxxi.

David Hagberg och Christoffer Elg är två personer som jobbat hårt för att få föreningen på fötter igen. Radio U.F.S. har mött dem och frågat om framtiden för föreningen.

ralogo.gif (1507 bytes)Lyssna på reportaget! (Kräver Real Audio)

Proxxi's årsmöte 1999 [del 1]
Först ut är Christoffer Elg, som berättar för oss varför en ny styrelse valdes och vad han tror om föreningens framtid.
MEDVERKANDE: Christoffer Elg och Erik Z.
Proxxi's årsmöte 1999 [del 2]
Som nyvald ordförande är David Hagberg den som ska leda proxxi fram till våren år 2000. Hur ser han på sitt uppdrag?
MEDVERKANDE: David Hagberg och Erik Z.

proxxi's nya styrelse

Ordförande:

Kassör:

Vice ordförande:

Övriga ledamöter:


Suppleanter:


Revisorer:


Valberedning:

David Hagberg

Timo Sjöberg

Christoffer Elg

Jenny Boije
Ceasar Qvennerstedt

Emil Thunström
Felicia Pagelse

Daniel Roupé
Anders Sasse

Jonas Håkansson
Per Larsson

<<< Här kan du läsa mer om proxxi's styrelse nummer 1 / 1998