Radio U.F.S. hörs i Malmö!

Bredängs Länktorn över 88,9 MHz

Det är ofta på mässor som man får kontakt med organisationer, företag och personer. När Radio U.F.S. fick stod på Tekniska Mässan 1999, fick vi kontakt med Thore Fridhill på Forskarradion. Han hade just startat sändningar över Lomma/Burlöv-sändaren på 92,0 MHz och var intresserad att återutsända vårt vetenskapsmaterial. Sändaren hörs för övrigt bra i Malmö menar han. Forskarradion sänder lördag klockan 10:00-11:00 över 92,0 MHz.

Nöjd med innehållet

Vi tog kontakt med Thore och skickade över ett provexemplar av våra föredrag på en CD-skiva. Han tyckte det lät bra, och sänder numera våra föredrag som programinslag varje lördag. Beskedet att våra föredrag numera sänds ut på två ställen, togs emot med glädje på vetenskapsredaktionen, som i dagarna fyller två år.

Vi har nu skickat ut sammanlagt fyra CD-skivor med material, för sändning, till Uppfinnarradion. Vi hoppas att fler närradiostationer kommer att höra av sig i framtiden, man vet ju aldrig.