Föreläsning om moleykylsimuleringar med hjälp av intressant powerpoint-presentation. (Bilden är ett montage)

Martin Hjelm Mellan den 26:e och den 29:e november 1999 hölls den sjätte upplagan av ämneskursen Lark.

Denna kurs är anordnas varje år och tog detta år in 110 personer från hela landet som fick gå kurser i något av ämnena biologi, biomedicin, datalogi, fysik eller kemi.

Martin Hjelm från Radio U.F.S. tog med sig bandspelaren och gjorde det reportage som sändes söndagen den 28:e november 1999 klockan 18:35 över 88,9 MHz.

Real Audio

Lyssna på intervjuerna (Kräver Real Audio)

 
Lark del 1 : Robotik på autonoma institutionen på KTH 
Martin Hjelm intervjuar Olle Vik som demonstrerar en robot, vars uppdrag är att utföra enkla uppgifter. Vem skulle inte vilja ha en robot som hämtar ölen ur kylen?
MEDVERKANDE: Martin Hjelm och Olle Vik
 
Lark del 2 : Deltagarna
Martin Hjelm intervjuar Andreas Svedin, Henrik Pettersson, Jakob Selbring, Patrick Schooner och Jane Nilsson som deltar på kursen Lark.
MEDVERKANDE: Martin Hjelm, Andreas Svedin, Henrik Pettersson, Jakob Selbring, Patrick Schooner och Jane Nilsson
Lark del 3 : Föredragshållare och fösare
Martin Hjelm intervjuar Anders Lansner från KTH Nada och Jon Larsson som är fösare på Lark.
MEDVERKANDE: Martin Hjelm, Anders Lansner och Jon Larsson
 
Lark del 4 : Kryptografi
Martin Hjelm intervjuar Mikael Goldman om kryptografi.
MEDVERKANDE: Martin Hjelm och Mikael Goldman

För mer information, gå till deras hemsida : http://www.uf.se/lark