1

Index


1.85:1
14:9
15:9
16:9
17:9
100 Hertz
1":ett broadcast


1.85:1

1.85:1 är storleksförhållandet mellan filmens bredd och höjd. Detta beror på vilken lins som har används vid inspelningen. 1.85:1 betyder att filmer är 1,85 gånger så bred som den är hög.

Det finns inga regler som bestämmer om vilket bildformatet filmen har 1.85:1 eller 2.35:1. Det är regissören som kanske föredrar det ena formatet före det andra.

1.85:1     2.35:1

1.85:1         2.35:1


100 Hertz

I en de flesta tv-apparater ritas bilden upp 50 gånger i sekunden, resultatet blir oftast mycket flimmer. Apparater med 100
hertz ritas varje linje 2 gånger och dubbelt så snabbt. Alltså 100 gånger per sekund. Vilket resulterar i en flimmerfri bild.


1":Ett broadcasting 1" system

Finns i två olika typer 1"B och 1"C, C är det mest använda.


14:9

14:9 ett visningsformat av ett visst 16:9 format i en 4:3 ram. (Fejkad Widescreen på en 4:3 tv)


15:9

15:9 Vidfilm (Europa) även kallad super 16


16:9

16:9 Widescreen (Bredbild)


17:9

17:9 Vidfilm (USA)


Index