H

Index


    Harmonic
    Harmonsik distorsion
    Harmonizereffekt
	HD DVD
	HDMI
	HDTV
    Head
    Headphones
    Helical scan
    Helspår
    Hertz
    Heterodyne Colour Process
    HiFi
    High Fidelity
	HQ-VCD
    Hz


Harmonic

Harmonisk, överton.


Harmonizereffekt

Tonhöjdsförändrande effekt.


Harmonisk distorsion

Övertonsinnehåll, klirr, är beteckningen på den förvrängning av ljudåtergivningen som förorsakas av den vid in- och avspelning tillfogade övertonerna som ursprungligen inte fanns med i exempelvis musiken.

Den harmoniska distorsionen anges i procent av grundtonen. På professionella bandspelare räknar man med att den maximala harmoniska distorsionen inte ska vara högre än 3% och hos hembandspelare 5%.


HDTV (High Defenition TeleVision)

Innebär en tvbild med högre upplösning än nuvarande formaten (
PAL/NTSC). Den högre upplösningen ger ökad detaljrekedom. Begreppet HDTV avser även högupplöst material som inte sänds, exempelvis film som kommer ifrån HD-DVD eller Blu-ray spelare.

HDTV finns i tre olika bildupplösningar kallade 1080p, 1080i och 720p, vilka är namngivna efter hur många horisontella linjer det finns i bilden. i står för interlaced och p står för progressive scan.

1080p och 1080i motsvarar upplösningen 1920x1080 och 720p är 1280x720 pixlar. En vanlig tv har 576 sammanflätade (interlaced) linjer. 576i vilket är en upplösning av 768x576. Full HD eller True HD är upplösningen 1080p.


HD DVD (High Definition Digitale Vessatile Disc)

HD DVD logo

HD DVD eler High-Definition DVD är en skiva med hög täthet för att lagra data och högkvalitets video.

HD DVD skivan är skapad för att vara efterföljaren till det vanliga dvd formatet, och är utvecklad med samma grundläggande teknink. Den kan dock lagra tre gånger mera data än föregångaren (15 GB per lager istället för 4.7 GB). HD DVD standarden utvecklades av Toshiba och Nec. Den 19 november 2003 så röstade den internationella organisationen DVD forum för att HD DVD blir efterföljaren till den vanliga DVDn. Och även döpte om den till just HD DVD. Tidigare hade formatet blivit kallat "Advanced Optical disc" (AOD)

En HD DVD skiva har en lagringskapacitet på 15 GB för enkelsidiga och 30 GB för dubbelsidiga skivor. Liksom det vanliga DVD formatet, så är data lagret 0.6 mm under den skyddande ytan som hindrar skador. Alla HD DVD spelare är bakåtkompartibla med DVD och CD, vilket betyder att om du har en HD DVD spelare så kan den även spela upp alla dina gamla DVD och cd skivor.


--------------------------------------------
- Storlek   - Enkelsidig - Dubbelsidig -
--------------------------------------------
- 12cm enkel  -  15 GB   -  30 GB   -
- 12cm dubbel -  30 GB   -  60 GB   -
- 8cm enkel  -  4.7 GB  -  9.4 GB  -
- 8cm dubbel -  9.4 GB  - 18.8 GB  -
--------------------------------------------
Hybrid format Det finns två typer av hybrid format vilket gör att du på ena sidan av skivan kan ha video att spela upp i en vanlig dvd spelare och HD DVD video som du spelar upp i en HD DVD spelare. Kombinations skivan är en dubbelsidig skiva med ena sidan med vanligt DVD material och den andra med HD DVD material, som både kan ha upp till två lager. En fördel med detta är att man inte behöver skapa två skivor, utan bara en. Den ena sidan som innehåller vanlig DVD film kan spelas upp av alla DVD spelare. Och den sidan som inntehåller HD DVD formatet på filmen kan bara spelas upp på en HD DVD spelare.


High Definition Multimedia Interface (HDMI)

High Definition Multimedia Interface, förkortat HDMI, är en digitalkontakt för överföring av både ljud och bild.

HDMI standarden ägs, licensieras och utvecklas av HDMI Licensing, LLC, ett företag grundat av Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson och Toshiba.

Ljud kan vara tex Dolby 5.1 eller PCM-kodad. Videosignalen är också digital. Kablar av HDMI typ finns i två versioner en med 19 pinnar som kallas Type-A och en med 29 pinnar som kallas Type-B. Den senare är tänkt för bilder med en upplösning större än 1080p.

Blu-ray och HD-DVD samt s.k. HDTV-sändningar kommer enbart att visa s.k. HDTVmaterial via HDMI och kommer kräva att apparater som använder sig av HDMI-kontakten stödjer ett kopieringsskydd som kallas HDCP. HDTV märkt utrustning samt utrustning med HDMI-kontakter stödjer inte automatiskt HDCP. Dock är HDCP ett krav för HD-Ready märkning.

Utrustning som inte har stöd för HDCP kommer antingen att visa en lägre kvalitet av materialet eller inte visa något material alls. Detta är upp till upphovsrättsinnehavaren att avgöra. Detta kopieringsskydd tillåter upphovsrättsinnehavaren att bestämma var, när och hur du får använda det material du köpt. I senaste versionen, HDMI 1.3, har bland annat överföringskapaciteten ökat från 4,95 till 10.2 Gbit/s, vilket medger ökad bildfrekvens och färgdjup. HDMI 1.3 stödjer Dolby TrueHD och DTS-HD. Dessutom ingår automatisk synkronisering av bild och ljud ("lip-synch"), samt en alternativ mindre kontakt för små apparater. HDMI 1.3 är bakåtkompatibel med HDMI 1.1.

HDMI kontakt


Head

Avspelningshuvud.


Headphones

Hörlurar


Helical Scan

Ett system som spelar in bildinformationen diagonalt på bandet.


Helspår

När man på ett tonband spelar in med ett spår över bandets hela bredd. Helspår förekommer numera främst på professionella bandspelare.


Heterodyne Color Process

Konverteringsmetod för färgsignalen till en lägre
frekvens än luminanssignalen, vid inspelning i färg på videoband i smalformat (" och ") i området kring 267 K.


HiFi (High Fidelity)

Högklassig ljudåtergivning.


HQ-VCD

High-Quality (Hög kvalitets) Video Compact Disc . Utvecklad av video cd konsernen (Philips, Sony, Matsushita and JVC) som en vidareutveckling till
VCD. Men gav upphov till SVCD istället.


Hertz

Antal svängningar per sekund för en elektrisk signal. 1HZ är lika med 1 period (1 fullbordad svängning)/sekund.

Uppkallat efter den tyske fysikern Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894).


Index