V

Index


  	VBI 
	VCD  
	VCR
    VHF-området
    VHS
    Vectorscope
    Video
    Videodisc
    Videogain
	VIDEO_TS
    VICT
	Vinkel
	VISS
    Vitt brus
	VPS
    VTR
    VU-meter
    Våglängd
    Växelspänning


VBI (Vertical Blanking Interval)

Den delen av tvsändningen som är blank, eller lämnad utanför den synbara delen, för att ge tid för tvns elektroniska kanon att förflytta sig ifrån botten till toppen på skärmen när den avsöker bilden. Denna blanka area används för att sända texttv.


VCD (Video Compact Disc)

VCD står för Video Compact Disc och är i grunden en
cd som innehåller rörliga bilder och ljud. En VCD skiva ser precis ut som en vanlig cd skiva. Och har en kapacitet att innehålla upp till 74/80 minuter med video och stereoljud. (Beroende på vilken av skivorna som används 650MB/700MB). VCD använder en kompressions standard som heter MPEG för att lagra video och ljud. VCD kan spelas upp på nästan alla DVD-spelare och själv klart på en dator med DVD-rom eller cd-rom spelare, och en programvara tex mediaspelaren för Windows.

VCD filmer kan spelas upp på:

PAL

Video:

1150 kbit/sek MPEG-1

352 x 288 pixlar, 25 bilder/sekund

Audio:

224 kbit/sek MPEG-1 Layer2

NTSC

Video:

1150 kbit/sek MPEG-1

352 x 240 pixlar, 29,97 bilder/sekund

(23,976 bilder/sekund NTSC Film)

Audio:

224 kbit/sek MPEG-1 Layer2


VCR (Video Cassette Recorder)

Utrustning för in- och avspelning av videokassetter. Oftast förkortat Video.

Tidigare också varumärke för Philips.


Vectorscope

Ett mätinstrument som mäter mängden färg (
Chroma) i bilden.


VHF-område

Ett frekvensområde för sändning och mottagning av TV signaler.

Motsvarar TV kanalerna 2 till 11.


VHS (Video Home System)

Det mest utbredda ½"
VCR systemet för "hemvideo".

VHS står för Video Home System och utvecklades av JVC i slutet av 1970-talet. Bandet har en bredd på ½" (12,65 mm) och ligger i en kassett. Använder sig av komposit tekniken.

Med bilden och ljudet på olika frekvenser, vilket gör att man kan ersätta antingen ljudet eller bilden. Utan att den andra av den blir förstörd.

Den har inte tillräcklig hög kvalitet för professionell tv-produktion.

Upplösning: 240 linjer 
Bandhastighet: 2,399 cm/sek

Video


Videodisk

Sv: Video Skiva

Videoinformation inspelad på en skiva på samma sätt som en CD skiva. Dock ej DVD


Videogain

Videoförstärkning. Videosignalens förstärkning (amplitud).


Våglängd

Ljudvågens utbredningsstorlek. Den är
frekvensberoende. Vid rumstemperatur är våglängden för en 100 Hz ton hela 3,4 meter, medan den för en 10 000 Hz ton endast är 3,4 centimeter.

Våglängd = (Ljudhastighet/frekvens).


VISS (VHS Index Search System)

VHS Index Search System, är ett system för att snabb kunna hitta rätt ställe på video-kassetten. Det fungerar så att ett index spelas in precis när du trycker på record. Detta index kan man sedan söka efter. Det brukar finnas en speciell knapp för denna typ av sökning. När videon sedan spolat fram till indexet, så är det olika från video till video, vissa startar uppspelning direkt. Medans andra bara stannar där.


Vitt Brus

Brusljud med effekten likformigt fördelad över hela tonfrekvensområdet.


VPS (Video Programming System)

VPS låter en
VCR starta eller avsluta en inspelning då programmet startar eller slutar. Oberoende om programmet är försenat eller börjar i tid. Liknande system som PDC.


VTR (Video Tape Recorder)

Utrustning för in- och avspeling av videoband.


VU-meter (Volume-Unit Meter)

Medelvärdesvisande
utstyrningsindikator som är dB-graderad, har ett rött fält inom vilket markeras överstyrning eller risk för överstyrning föreligger vid inspelning.


Växelspänning

AC (Alternating Current)

Växelström, standard i USA är 110 V & 60 Hz.

Standard, bla i Sverige är 230 V & 50 Hz.

Kallas också "nätspänning" och används som referens för horisontell synkronisering. I motsats till likspänning växlar växelspänning polarietet periodiskt med en viss frekvens. Växelspänning med sinusvågform finns tex hos den vanliga nätspänningen samt även hos en tongenerator för elektroakustiska mätningar. även ljud, tex tal eller musik, som omvandlas till elektriska signaler av en mikrofon, får formen av en växelspänning, men den har sällan sinusform.


Index