Ö

Index


   	Övergång     
	Överhörning
  	Översampling
	Överstyrning
        Övertoning


Överhörning

Överhörning mellan kanalerna i stereoapparater mäts i
dB. överhörnings-/dämpningsvärde på ca 30 dB tillåter god stereoverkan medan i monoapparatur krävs en kanalseparation om 50 60 dB dvs samma värde som för dynamiken.


Överstyrning

Kallas det förlopp som uppstår när förstärkare, högtalare eller tonband belastas med starkare signal än för vilka de är dimensionerade. Resultatet blir
distorsion.


Övertoning

Gör man samtidigt en
nedtoning och upptoning kallas detta övertoning. För att få en bra och naturlig verkan måste detta repeteras. När tal ska intonas bör begynnelsenivån ligga mellan 6 och 8 dB från full styrka.


Index