O

Index


    Outside Broadcasting
	Off-line edit
    On-line edit
    Overdub
    Oversampling


Outside Broadcasting

Utomhus sändning. Man använder en sk OB-buss eller OB-husvagn för utomhus-sändning, både live och vid bandad inspelning. OB-bussen är en transportabel studio helt enkelt, som innehåller allt vad som finns i studion. Man kan alltså redigera materialet innan sändning.

Samt även en såkallad uplink, för att skicka informationen till tv-studion/sändaren.


Off-line edit

Förredigering, beslutsredigering. Här provas många olika klipp, en del av dessa används inte i slutredigeringen. Här används alltid ett billigt videoformat.


On-line edit

Masterredigering. Här används oftast ett masterformat.


Overdub

Vid ett senare tillfälle tillföra en ljudkälla till en redan gjord inspelning.

Exempel: Påläggning av sång på en redan inspelad musikbakgrund.


Oversampling

Teknik i
CD-spelare för brusreducering efter digital till analog omvandling. Ju högre siffra, desto bättre ljud. En oversamplingsfrekvens på 256x tar bort praktiskt taget allt brus, även vid mycket låga inspelningsnivåer.

ÖVERSAMPLING, en teknik där man omvandlar samplingsfrekvensen till en avsevärt högre frekvens och därigenom vinner stora prestandafördelar vad gäller aliasing-filter-funktionen


Index