U

Index


  	UDF
	UDF/ISO   
	U-matic
	UDF bridge
    UHF-område
    Ultraljud
    Underscan
	Uplink
    Upphovsrätt
    Utstyrbarhet
    Utstyrningsindikator


UDF

En av fördelarna med
DVD är den enkla användningen av skivan för data, video, ljud eller en blandning av alla tre.

Med en enda filstruktur kallad UDF (the Universioal Disc Format). Skapad av the Optical Storage Technology Association (OSTA). UDF filsystemet garanaterar att alla filer kan användas på vilken enhet som helst, dator eller stationär dvd. Den tillåter också medveten kommunikation med vanliga operativsystem, eftersom den innehar skivstandarden ISO 9660 kompabilitet. UDF går förbi inkompabilitetsproblem som skivor annars kan lida utav, eftersom standarden måste göras om varje gång en ny applikation såsom multimedia, interaktiva eller videosystem dyker upp. Versionen av UDF som används för DVD-video för att klara både enbart läs och skriv versioner är en del av UDF revisionen 1.02 känd som MicroUDF (M-UDF) Eftersom UDF inte var tillgänglig för windows innan Microsoft släppte windows 98, så var dvd tillverkarna tvingade att använda ett provisoriskt format kallat UDF/ISO (UDF Bridge) UDF har blivit rediverad och finns nu i versionerna 1,02, 1.5 och 2.0


UDF/ISO

Också kallad UDF bridge, UDF/ISo är ett hybrid filsystem som utnyttjar
UDF och <ISO 9660. Utvecklat därför att UDF inte stöddes av windows innan Microsoft släppte windows 98. DVD tillverkare blev tvungna att använda ett provisoriskt format. Windows 95 OSR stöder UDF Bridge, men tidigare versioner gjorde det inte. Som ett retulat för att få kompabilitet med windows 95 innan OSR2, DVD tillverkarerna blev tvungna att lägga till UDF Bridge stöd med sin hårdvara.

DVD-ROM skivor använder sig utav UDF Bridge formatet (Notera: windows 95 har inte stöd för att läsa UDF, men kan läsa ISO 9660). Specifikationerna har inte stöd för utvidgningsdelen för ISO 9660, vilket behövs för långa filnamn. Windows 98 och senare versioner av Microsofts operativsystem läser UDF, så dessa system har inga problem med varken UDF eller långa filnamn.


UMATIC

Produktnamn från
Sony för " videokassett VTR.


UHF-område

Ett frekvensområde för sändning och mottagning av TV signaler.

Motsvarar TV-kanalerna 20 till 70.


Ultraljud

Ljud med högre
frekvens än 20 kHz.


Underscan

Den kompletta bilden synlig på TV skärmen (höjd och bredd reducerad).


Uplink

Den utrustning som behövs bla för en
outside broadcasting. För att skicka signalen till tv-studion, för vidarebefodring ut i sändning.


Upphovsrätt

Regleras i en särskild lag. Den person som skapat tex ett musikstycke (upphovsmannen) har ensamrätt att förfoga över sitt verk. Det fodras tillstånd av upphovsmannen (eller en organisation som företräder honom/henne) om någon vill använda verket i något sammanhang, och han/hon har då rätt att få ersättning.

Det krävs alltså tillstånd om man vill kopiera ett musikstycke (gäller både ljudband, skivor och noter), spela in ett musikstycke på band för försäljning eller framföra det offentligt, helt eller delvis. Ersättningar till rättsinnehavaren betalas ofta via STIM.


Utstyrbarhet

Ett tonbands utstyrbarhet anger hur stora styrkevariationer den inspelade signalen kan ha utan att de svagaste partierna maskeras av
brus och de starkaste ger upphov till distorsion. Se även Utstyrningsindikator och dynamik.


Utstyrningsindikator

Utstyrningsindikatorn, som kan bestå av ett visarinstrument eller en peakmeter, används för att kontrollera att inspelningen sker med en sådan nivå, att man inte får störande hög
distorsion i inspelningen.

Man ska emellertid eftersträva att spela in med en så hög nivå som möjligt, då det är förutsättningen för att man skall kunna utnyttja bandspelarens hela dynamik, dvs grundbruset ska hållas lågt utan att de starka ljuden "kapas" av.


Index