S

Index


    SACD
	Safe
    Safetycopy
    Sampling
    Saticon tube
    Scart
	Scart kabel
    SCAVEM
	Screener
	SDMI
	SDTV
    SECAM
	Secure Digital Music Initiative
	SDDS
    SEG
    Separation
    Sequencer
	Shotcast
    Shot Gun Mik
	ShowView
    Signal-to-noise-ratio 
    Singback
    Sinuston
	Skakminne
    Skew  
	SIF
    Skillnadssignal
    Slav
	Slot In
    Small-format
    SMPTE
    S/N Ratio
    Song Position Pointer
	Sony
    Sound
	S/PDIF
    Spalt
	Spela av
	Spela in
	Speltid
    SPL
    Split
    Split-ljud
	SteadiCam
    Stereo
    Stereo Chorus
    Stereo gravering
    STIM
	Stream
    Stripe filter
	Strömmande ljud 
	Subwoofer 
    Studio monitor
    Summasignal (A+B)
	Surround Sound
    Sustain 
    Svajning
	SVCD
    Sync
    Sync-anslutning
    Syncronization
    Syncronizer
    Syncro Play
    Synthesizer
	Säkerhetskopia


SACD (Super Audio CD)

Super Audio CD är nästa generation av ljudskivor, okomprimerad digital flerkanals surround ljud. SACD kommer också att vara bakåtkompatibel genom att använda så kallade hybrid skivor, med ett extra lager som tillåter dem att spelaspå vanliga cd-spelare, fast då med den vanliga cd kvaliten. SACD kan spelas upp på SACD spelare, dvd spelare med SACD support och om de är i hybrid format även på vanliga cd spelare. SACD kämpar med dvd-audio som den nya ljudstandarden.


Safe (Inspelningsspärr)

Kontroll/spärr för att förhindra oavsiktlig inspelning. På vanliga kassetter kan man plocka bort denna och då kan man inte spela in på bandet.


Safetycopy

Säkerhetskopia på
mastertape.


Sampling

Den teknik, med vilken man kan omvandla ett analogt ljud till en digital kod, som sedan lagras i ett minne.

Den digitala koden kan senare omvandlas och spelas upp som ett analogt ljud igen.


Saticon tube

Produktnamn för ett kamerarör av toppkvalitet.


Scart / Eurokontakt

Enkel audio/video anslutning på TV- och videoapparater, med 21 stift. Kan överföra sammansatta
video-, data, RGB-, Y/C- och Audiosignaler.

scart kontakt


Scart kabel

En kabel som används till scartkontakten för anslutning. Den har 21 stift, men det är inte alltid alla dessa stift används.

scart kabel


SCAVEM (SCan VElocity Modulation)

Scavem är en intelligent avläsning som förbättrar skärpan mellan mörka och ljusa delar av bilden genom att variera scannerstrålens hastighet. Strålen ändrar hastighet vid övergången från svart till vitt. Resultatet är en bättre definition från svart till vitt. Vertikala linjer blir skarpare & tydligare.


Screener

EN video normalt inspelad ifrån en marknadsförnings video eller dvd, vilken är skickad för recension eller filmkritiker. Kvaliten är oftast lika bra som den kommersiella videon / dvd. Ibland så finns det ett copyright meddelande på skärmen.


SDDS (Sony Dynamic Digital Sound)

Ett ljudsystem framtaget av Sony, som baseras på
ATRAC-komprimering. Som även används på minidiscar. I dagsläget används SDDS mesta dels på bio-salonger. Men kommer troligen även till dvd.


SDMI (Secure Digital Music Initiative)

Secure Digital Music Initiaive är en koalition inom musikindustrin. Den har till uppgift att ta fram olika sätt att distrubuera digital musik legalt. För att stoppa piratkopiering och ge upphovsmännen betalt för sitt arbete, har man bla kommit på att man kan märka musiken med en digital vattenstämpel och en säkerhetskod.


SDTV (Standard Definition Television)

Standard Definition Television eller SDTV refererar till digitala sändningar med 480-linjers upplösning, varken interlace eller progressiv scan format används. SDTV erbjuder betydande förbättringar mot dagens konventionella
NTSC upplösning, ungefär som att jämföra dvd kalitet mot vhs, huvudsakligne därför att digitala sändningar eliminerar "snö" och spökbilder, som är vanligt med det nuvarande analoga NTSC formatet. Emellertid så kommer SDTV inte i närheten av HDTV i både visuella eller i ljud kvalitet.


SECAM (Sequential Coleur a Memoire)

Förkortning för franska TV standarden. Används i Frankrike, OSS, mellanöstern och de flesta Östeuropeiska och afrikanska länderna.


SEG (Special Effect Generator)

En videomixer som gör det möjligt att skifta mellan flera olika kameror och med vars hjälp man kan skapa en rad olika specialeffekter.


Separation

I inspelningssammanhang ett mått på hur väl avskärmade de olika ljudkällorna är från varandra.


Sequencer

Inspelningsminne som registrerar musikaliska data i form av
MIDI-information och som lagrar detta i sitt minne. En sequencer kan antinger vara en egen apparat eller ett program i en dator med MIDI-funktion.


Shot Gun Mik

Riktningskaraktäristik hos mikrofon med mycket stor riktningsverkan. Används ofta i film- och TV-sammanhang.


Shotcast

Shoutcast, ett sätt att sända
strömmande ljud i mp3-format över internet. Utvecklat av Nullsoft, som har gjort programmet Winamp.


ShowView

Programmerings metod för videoapparater för tidsstyrd inspelning av tv-program med hjälp av en sifferkod.


SIF (Source Interchange Format)

Source Interchange Format är en standard för video upplösning, 352x240 för
NTSC och 352x288 för PAL och SECAM.


Signal-to-noise-ratio

Signal/störningsförhållande. Mängden synlig "snö" eller "störning" i en bild i förhållande till hela bildsignalen.

Uttrycks i decibel


Singback

Artisten utför leadsången/melodistämman
live till en i förväg inspelad musikbakgrund.


Sinuston

Ren ton,
grundton utan övertoner. En tongenerator avger sinustoner.


Skakminne

Skakminne, ett minne i
CD och MD spelare där informationen mellanlagras utifall pickupen spårar fel.

Skak minne


Skew

Benämning på den mekaniska spänningen i ett videoband i en
VTR. (Används också för den geometriska justeringen i en videokamera).


A name=skillnadsign>

Skillnadsignal

Vänster och höger kanal subtraheras från varandra. Summasignalen rör gravernålen i sidled medan skillnadssignalen ger en vertikal rörelse (upp och ner), motfassignal.


Slav

Benämning på en
MIDI-enhet vars interna klocka ställs om så att den styrs från en annan apparats klocka.

Även benämning på en bandspelare vars hastighet styrs av en annan bandspelare.


Slot In

Slot In, ett sätt för cd-spelarens mekanism att ta emot cdn.

Slot in


Small-format

Gemensam benämning för videoutrustning med bandbredder på tex ¼", ½" och ¾".


SMPTE

Förkortning för "The Society of Motion Picture and Television Engineers", en amerikansk organisation, som bland annat utför teknisk forskning och fastställer tekniska standarder.

Organisationen har utarbetat en standardiserad tidskod (SMPTE-kod). Tidkoden består av en digital signal som spelas in på ett ljudspår och som anger lokaliseringspunkter, så att tex ljud och bild lätt kan syncroniseras till varandra. Dvs oavsett var i filmen du startar, får du även med ljudet (som kan ligga på tex en cd) på rätt ställe.


S/N (Signal to Noise) ratio

Förhållandet mellan signalnivån och brusnivån hos elektrisk utrustning.


Song Position Pointer

Midi-kod som får en sequencer eller rythmmaskin att "snabbspola" i sitt minne till en viss position.


Sony


Spalt

Kärnan i ett magnethuvud är försedd med en spalt som är fylld av icke magnetsikt material. Magnetfältet kommer att i spalten eftersträva att bilda en magnetsikt sluten krets. När bandet vid frammatningen ligger an mot magnethuvudet sluts kretsen genom bandet. Spaltbredden är bestämmande för hur höga
frekvenser som kan in- och avspelas på bandet. Normalt är spaltbredden för in/och avspelningen några få µm.


S/PDIF

Digitalt ljudprotokoll med obalanserad överföring. (
Sony/Philips Digital Interface)


Speltid

Nedanstående tabell visar hur lång speltid i minuter man kan få med olika bandlängder vid tre olika bandhastigheter på ett spår.
              Speltid i minuter

      Bandlängd    Vid en bandhastighet av	
      m   fot    cm/tum per sek
              38/15"   19/7½"   9,5/3¾"
     -------------------------------------------------
     540  1800     22     45     90
     730  2400     30     60     120
     1080  3600     45     90     180
     1460  4800     60     120     240
     2000  6550     85     170     340


SPL (Sound Pressure Level)

Ljudtrycksnivå.


Split

Spalta, klyva, splittra, dela upp.


Split-ljud

Att starta ljudet före eller efter bilden.


SteadiCam

Stedicam Logo

Kameran hängs upp i en anordning som använder gyron, vilket medför att oavsett vad kamera-mannen gör, så är bilden alltid stabil. Han kan tex springa i trappor och alltid ha en stabil bild. Stativet är ledat och sitter med ett bälte runt midjan.

Man kan även koppla in en monitor som används för att kontrollera det som spelas in. Allt kan skötas av en enda person, men oftast används två personer. En med kameran och en med monitorn eller också kameramannen med monitor och en andra person som har hand om kabeln när det är ob-sändning.

Uppfanns av Garret Brown

Stedicam


Stereo

Tvåkanalig ljudåtergivning.

Stereo Chorus

Chorus-effekten är i princip samma sak som doubling. Skillnaden är att man genom att variera fördröjningstiden kontinuerligt mellan ca 10 och 20 ms får en mer "svävande" karaktär på ljudet.

Om vi istället för att blanda ihop insignalen och den fördröjda signalen skickar dem till varsin kanal (höger-vänster) så får vi stereo- chorus. Lyssnar vi då bara till den fördröjda signalen, så låter denna som ett vanligt vibrato. Denna ljudeffekt används mycket idag på många typer av instrument.


Stereo gravering

Samma spår innehåller information från både vänster och höger kanal. Spåret för sig både i sid- och höjdled.


STIM

Föreningen Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå, en organistation bildad att ta tillvara tonsättares och textskrivares rättigheter enligt lagen om
upphovsrätt.


Stream

Stream (strömmande) musik eller video är när du ser eller lyssnar i nära nog realtid över internet, istället för att först ladda ned till din hård-disk


Subwoofer

Subwoofer, en extra bas-högtalare som återger de rena bas-ljudet.


Stripe filter

Ett 1-färgs kamerarör, där en rad streck på rörets framsida används för att åstadkomma den kompletta videosignalen.


Studio monitor

Lyssningshögtalare i ljudstudios.


Summasignal (A+B)

Vänster och höger kanal läggs ihop (
mono).


Surround Sound

Ett ljudsystem som inkluderar främre och bakre kanaler, och ibland en mittkanal i fronten. Simulerar den verkliga situationens fulla tredimensionella effekt.


Sustain

Hålla ut. Ljudets förmåga att hålla ut.


Svajning

Med svajning (
wow och/eller flutter) menar man frekvensvariationer orsakade av ojämn gång hos bandspelare.


SVCD (Super Video CD)

SVCD står för Super Video CD. En SVCD är som en
VCD skiva, men video är lagrad i MPEG-2 med variabel bitrate (precis som DVD filmer) och i en högre upplösning. En SVCD skiva kan innehålla mellan 35 till 80 minuter video / cd skiva, det är därför som de flesta filmerna är på 2-3 skivor. Kvaliten är sämre än DVD, men bättre än VCD och VHS. SVCD kan också innehålla upp till 4st olika textspråk att välja bland.

SVCD skivor kan spelas upp på

PAL

Video:

max 2600 kbit/sek MPEG-2

480 x 576 pixlar, 25 bilder/sekund

Audio:

från 32 - 384 kbit/sek MPEG-1 Layer2 eller MPEG-2

NTSC

Video:

max 2600 kbit/sek MPEG-2

480 x 480 pixlar, 29,97 bilder/sekund

(23,976 bilder/sekund NTSC Film)

Audio:

från 32 - 384 kbit/sek MPEG-1 Layer2 eller MPEG-2


Syncronization

Förkortas ofta till Sync. Synkronisering.

Synkroniseringspulser som styr avsökningssystemet för TV.


Synk-anslutning

En apparats in/utgångskontakt från/till extern synkronisering.


Syncro Play

Möjlighet att spela in på en kanal medan man avlyssnar en annan kanal.


Syncronizer

Enhet som kan låsa två eller flera
MIDI-enheter så att de startar samtidigt och sedan går i exakt samma tempo.


Synthesizer

Musikinstrument med tangentbord, där man på elektronisk väg framställer olika ljud.


Index