R

Index


    Rack
    Raderingsförmåga
    Raser
    Ratio
    RDS
    RDS CT
    RDS/EON
    RDS/PTY
	Rec
    Recever
	Record
    Recorder
	Recording Industry Association of America
    Redigering
    Reel
    Refresh rate
    Registration
	Regioner
    Reproduktionsläge
    Reset
    Reverb
	Rew
	Rewind
    Radio Frequency (RF) 
    R.G.B.
    Ribbonmikrofon
	RIAA
    RIIA kurva
    Riktningskaraktärisk
    Rub out
    Rundgång
    Rymdklang
    Rythmmaskin


Rack

Stativ, ram, hylla, möbel.


Raderingsförmåga

Bandspelarens förmåga att radera ett band så att det som finns inspelat avlägsnas.

Raderingsförmågan anges i dB och bör vara minst 70 dB.


Raser

Det avsökta eller upplysta området på ett TV-rör.


Ratio

Brusfaktor.


RDS (Radio Data System)

RDS logo

Sändaren lägger till informationskoder till FM-signalen. Därmed kan en RDS-mottagare identifiera flera av utsändningens egenskaper som stationsnamn, programtyp osv, samt att automatioskt ställa in vissa slag av utsändningar, som nyheter, trafikinformation och larminformation.

Finns i de flesta moderna bil-stereos, men förekommer också i de vanliga hemstereo- apparaterna.

Se även RDS/EON, RDS/PTY


RDS CT

RDS Current Time. Klocka som ställs in automatiskt av RDS-signalen. Klockan visar alltid rätt tid och behöver inte justeras för varken tidszoner eller sommar/vintertid.


RDS/EON

Radio Data System / Enhanced Other Networks

RDS/EON logo

System som automatiskt spårar trafikinformation, även när den aktuella stationen inte sänder
RDS trafikinformation.


RDS/PTY

Radio Data System / Programme TYpe

Finess i
RDS-systemet som visar programtyp (nyheter, sport, osv) kan anges på displayen i bilmottagaren eller hemanläggningen.


Record

Spela in.


Recever

TV-apparat som fungerar som vanlig mottagare och som
monitor.


Recorder

Inspelningsapparat, registrerande instrument, tex tape-recorder (band spelare)


Recording

Inspelning.


Redigering

I samband med band avses med redigering klippning och sammanfogning av olika partier.


Reel

Spole, bandspole


Refresh rate

Vertikal svepfrekvens. Det antal bildrutor (fullständiga bilder i non-interlaced läge) som skrivs på skärmen varje sekund. Uttrycks i
Hz.


Registration

Överlappning mellan de röda, gröna och blå kamerabilder som tillsammans ger den korrekta bilden - utan färgade kanter (Color Fringing).


Regioner

En
Dvd-film är indelade i regioner. För att kunna se en film så måste man köpa dem med rätt region. En film ifrån USA (region 1), kan man inte se i Sverige (Region 2). Dock så finns det även region 0, då kan alla se dessa. (Ex musikvideos brukar vara i region 0)

Regionerna är uppdelade enligt följande tabell:

Regioner

Ovanstående gäller endast för dvd, Blu-ray har en annan indelning på regioner.


Reproläge

Avspelningsläge


Reset

Nollställa, återställa till utgångsläget.


RF (Radio Frequency)

Frekvensområdet som används för sändning av radiovågor.


Reverb

Reverb (rumsklang). Många ekon som kommer väldigt tätt, så tätt att vi inte kan skilja dem som ekon.

Det som skiljer eko och reverb åt, är att repetitionerna i reverb kommer så pass tätt att vi inte kan utskilja dem som enskilda ekon utan de uppfattas som en klag. Det kan ibland vara svårt att dra en gräns mellan vad som är ekon och vad som är reverb.

Därför kan vi gemensamt kalla dem för efterklang.


Rewind

rew

Tillbakaspolning, linda av, återspolning.


RGB

Röd, Grön och Blå signal.


RIAA (Recording Industry Association of America)

Förkortning av skivbolagens branchorganisation, Recording Industry Association of America, som bla kämpar för att piratkopieringen skall försvinna.


RIIA kurva

Standardiserad frekvensavvägning för gravering av grammofonskivor.


Riktningskaraktäristik

Mikrofoner och högtalare har olika känslighet respektive verkningsgrad i olika riktningar.


Rubout

Radera


Rundgång

Återkoppling. Rundgång erhålls då utsignalen från en förstärkare elektrisk eller akustiskt kopplas till ingången på densamma, tex tjut i
PA-anläggning.


Rythmmaskin

En apparat med slagverksljud som kan spelas med knappar på fronten, och som kan programmeras med rytmiska mönster och kombinationer av mönster.


Index