M

Index


    Macro lens
	Macrovision SafeAudio
    Master
    Masterbandspelare
    Master tape
    Matris
    Matrix
	Matsusita
    MD
    Medhörning
    Metallbandsomkopplare
    MIDI
    MII
    Mini Disc
    Mik
    Minne
    Mirage
    Mixer
    Mixning
    Modermatris
    Modulation
    Moire
    Monitor
    Monitor högtalare
    Monitor/receiver 
    Monitormixer
    Mono
    Monochrome
    Motfas
    Moving-coil
	MP3
    MPEG
	MPEG Multichannel sound
    Multitrack recorder
    Music Power
    Muting

Macro lens

Ett objektiv för närbildstagning (close-up)


Macrovision SafeAudio

Macrovision SafeAudio-system, är ett system för att kopieringsskydda cd-skivor. Det fungerar som så att delar av den digitala koden byts ut mot kraftigt felaktiga värden, och därigenom adderas brus till signalen. Dessutom distorderar man felkorrigeringskoderna på skivan, så att felkorrigeringen inte fungerar som det är tänkt. Detta medför att det blir märkbart tyst. En vanlig cd-spelare kan gissa vad som ska spelas genom att titta på signalen före och efter. Och därmed beräkna ut en ersättningsbit. En dator ska göra samma sak vid avspelning, men datorn kan inte reparera den digitalal koden om den sparas till en hårddisk. Så kopian på hårddisken blir antingen tom eller full av oljud. Detta innebär alltså att din cd-spelare kommer att jobba på högvarv för att fylla ut de saknade bitarna.


Master

Enhet som styr en annan enhet, tex en bandspelare som styr hastigheten på en annan bandspelare.

Se även mastertape.


Masterbandspelare

Den bandspelare du använder för att spela in mastern (dvs slutmixen) på.


Mastertape

Slutprodukten i en ljudinspelning som används för att mångfaldiga produkten.


Matris (Matrix)

Ett led vid tillverkningen av grammofonskivor.


Matrix

En elektronisk krets som används för att kombinera flera elektroniska signaler.


Matsusita


Mini Disc (MD)

md picture

Minidisc är ett system för kompakt inspelning och lyssning utvecklat av
Sony. MD lagrar musiken digitalt, laserpickupen i spelaren läser signalerna utan kontakt med discen, så det finns inget slitage. Eftersom det är en disc, så kan du starta varje spår direkt som en CD.

Discen är skyddad av ett hölje och är lik en diskett som används till datorer. Du kan också spela in, redigera och flytta musik, och om du tröttnar så är det bara att spela in på nytt. Ljudets kvalitet är i klass med CDn. Men MD'n använder sig av en komprimering (ATRAC)

Disken har en storlek av 7 x 6,75 x 0,5 cm, själva skivan innuti är 64 mm i diameter. En mididisc kan lagra 140 megabyte data information (ungefär 160 megabyte för 74 minuter musik) Musiken läses in med en hastighet av 1.4 MB per sekund, fem gånger snabbare än vad som behövs och mellanlagrar det i ett speciellt skakminne. Om pickupen spårar fel, så hämtas informationen från minnet och musiken fortsätter obehindrat.

Så här är MiniDiscen uppbyggd

Md


Medhörning

Kontrollyssningssystem för artister via hörlurar eller
monitorhögtalare.


Metallbandsomkopplare

Ställer om kassettspelaren för återgivning av standardband eller band med hög bias (typ II) eller metallband (typ IV)


Midi

Musical Instrument Digital Interface.

Sedan 1983 en internationell standard för kommunikation mellan synthesizers, andra dator- baserade elektroniska instrument & datorbaserade ljudbearbetande apparater. även sequencerprogram för datorer med Midi följer denna standard.


MII

˝" broadcast format utvecklat av Panasonic. Samma tekniska specifikationer som Betacam SP.


Mik

Slanguttryck för mikrofon.


Minne

På datorer & annan elektronisk utrustning, den enhet som kan lagra digital information.


Mirage

Digital effektenhet som kan manipulera tredimensionellt med stillbilder och rörliga bilder i många olika figurer och former. Miragen kan skapa former och figurer på minuter som tar timmar vid datoranimation.


Mixer

Med hjälp av en mixer kan vi blanda och fördela olika signaler och sända signaler dit vi vill. 2x1 innebär två ingångar och en utgång.


Mixning

Arbete med mixer.

Ofta används detta uttryck slarvigt för att benämna nedmixning till mastertape.


Modermatris

En metallskiva som tillverkas i ledet mellan gravering & pressning av grammofonskivan, går att kontrollspela.


Modulation

Den process där video- och/eller audiosignaler blandas med annan frekvens.


Moire (Moaré)

En optisk inteferens (störning) som ger ett fiskbenliknande mönster i en TV-bild.


Monitor

Högtalare eller hörtelefon som används för att kontrollera ljudkvaliten vid inspelning i studio.

Efter frankans Moniteur = rådgivare. En TV-apparat som saknar kretsar för mottagning & som i första hand används som mottagare för den rena signalen i kontrollsammanhang.


Monitorhögtalare

Högtalare med inbyggd förstärkare.


Monitormixer

Lyssningsmixer


Mono

Enkanalig ljudåtergivning.


Monochrome

Svart/Vit, ej färg


Motfas

Två identiska signaler som på grund av tidsförskjutning motverkar varandra.


Moving-coil

Dynamiska element med rörlig spole.

Används bla som konstruktionsprincip av pickuper till grammofon.


MP3

Mpeg Layer III (kallad MP3) är en standard för att komprimera musik med CD-kvalité till en bråkdel av sitt ursprungliga storlek. Och blev utvecklad med tanke på bla digital radio. Det finns också en MP-1 (som används i Philips Digital Compact Cassette, DCC). Och en MP-2 (utvecklad av Philips för Dvd). Ljud som skall lagras på CD har en bitfrekvens på ca 175 kB/s. MP-1 kodning reduserar detta till ca 1/4, MP-2 till ca 1/6 och MP-3 till ca 1/10. MP-1 kodningen är enklast. MP-2 mer kompliserad och MP-3, den mest kompliserade, men samtidigt den metod som ger den högsta kvaliteten i förhållande till filstorlek / dataström, dvs antal bit/sek. MP-3 har blivit den standarden som används för utveckling av högkvalitets ljud på Internet. Bitraten är ca 120/15 kB/s. Med ett modem på 28kB/s används ca 5 sekunder för att få 1 sekunds ljud överfört. Det går med andra ord inte i real-tid över nätet. Därför buffras oftast ljudet i ett par sekunder eller mer innan det spelas upp.

Namnförvirrning: MP-3 är INTE MPEG-3, men är en del av ljudstandarden för MPEG-1 och MPEG-2.

Komprimeringen tar hänsyn till hur den mänskliga hörseln fungerar och försöker att ta bort precis så mycket ljud som det går innan felen blir hörbara.


MPEG

Moving (Motion) Picture Experts Group.

Internationell ISO/IEC standard för både digital audio och video kodning och komprimering. Som startade i januari 1988. I maj 1988 var 25 experter med på mötet, idag är det mer än 350 experter från omrking 200 företag och organisationer från 20-tal länder. Som regel skall de ha möten tre gånger om året. (Mars, Juli och November). Men träffas oftare om så krävs. 1998 hade de 5 möten som alla varade i 5 dagar.

Mpeg är utvecklat ifrån JPEG för användning av rörliga bilder, dvs en serie av bilder som stort sett liknar varandra. Så som fallet är med film och video. Det är inte heller några större skillnader i bildrutorna (1/25 sek). MPEG ser på en ström av bilder och gör datareduktion i förhållande till det. MPEG innehåller också data om ljud i flera kanaler, om grafik och även undertexter. MPEG är definerat som en dataström till ett visst utseende och innehåll. Varken lådan som lagrar informationen eller det som för datat tillbaka till bilder eller flerkanaligt ljud är definerat. Det medför att man kan använda kretsar av variabel kvaitet/komplexitet.

Du kan se kvalitets skillnad på en film från DVD, beroende på hur bra utrusning som har används när filmen blev kodad till MPEG.

MPEG-Standarder


MPEG Multichannel Sound

Är en digital ljudkodnings metod för surround ljud, precis som Dolby Digital. Tillsammans med Dolby Digital, är MPEG Multichannel sound ett format för DVD. MPEG Multichannel Sound är också standard för mång kanalsljud i digitala tv-sändningar i europa.


Music Power

Musik effekt. Den maximala effekt som en förstärkare kan ge under en specifierad tid inom de givna distorisionsnivåerna.

Dessutom är Music Power den maximala uteffekt som en högtalare kan klara av under en kortare tid, utan att den skadas.

Uttrycks i watt M.P.O. (Music Power Output)


Mulittrack recorder

Mångkanalsbandspelare (med fler än två kanaler åt samma håll)


Muting

Gradvis eller total dämpning av ljud.


Index