W

Index


    Watt
    Wave
    Waveform monitor
    White balance
    White set
	Widescreen
    Wipe
    Workshop
    Wow
    Writing speed 


Watt

Enhet för effekt i SI-systemet. 1 W = 1J/s; den effekt som utvecklas utvecklas av en likström med styrkan 1 ampere då spänningsfallet är 1 volt.

Uppkallat efter den skotske fysikern James Watt (1736-1819).


Wave

Våg


Waveform monitor

Ett oscilloskop som mäter vit- och svartnivån i bilden.


White set

Kamerans fast inställda balans mellan
R.G.B för korrekt återgivning av vitt. Kan och ska normalt endast justeras med mätutrustning och under kontrollerade ljusförhållanden.


White balance

Kamerans aktuella balans mellan
R.G.B för korrekt återgivning av vitt - skall justeras efter befintliga ljusförhållanden.


WideScreen

Letterbox och Widescreen är två ord som beskriver samma sak. Det betyder att filmen är inspelad i ett bredare bildformat än vad storleken på den vanliga tv-apparaten. Det innebär att med en vanlig tv (kallas 4:3) så kommer bilden att få svarta över- och underkanter. I gengäld så ser du hela filmens bild så som den visades på biograferna. Har du en widescreen-tv (med formatet 16:9) så kommer hela rutan att täckas om filmen är inspelad i
1.85:1.

Om filmen istället är inspelad i tex 2.35:1 eller bredare, så kommen även du med en widescreen-tv att få svarta kanter i bildens över och underkant.


Wipe

En övergång från en bild till en annan genom att använda en eller flera speciella effekter.

Så som tex Cirkel, kvadrat, stjärna, raka linjer etc. Se exempel:

Wipe Box         Wipe Circle

Kvadrat               Cirkel


Workshop

Verkstad.


Wow

Långsam svajning i ljudåtergivningsanläggningar.


Writing speed

Skrivhastighet. I videosammanhang betyder detta skillnaden i hastighet mellan videohuvud och band.


Index