T

Index


	
    Tape
	Tape Manager
    Tally light
    Target
    TBC
    Telecine
	Telesync
    Terminating
    Tempo
    THD
    Third generation
    Threshold
    THX 
	THX Surround EX
    Tidskod
    Tidskod-kopia
    Timbre
    Time Base Corrector
    Time code
	Title
    Tonfrekvensområde
    Tongenerator
    Tonkorrektion
    Toppvärde
    Track
    Track Sheet
    Tracking
    Transient
    Transientåtergivning
    Trigg
    Trimning
    Triniton tube
    Trummaskin
    Tryckrulle
    Tweeter

Tape

Band, remsa, magnetband, hålremsa.


Tape Manager

Ett nytt smart system, som hjälper dig att hålla reda på dina video inspelningar. Varje gång du gör en inspelning, så kan du lagra information om den i videons minne (upp till 210 stycken). När du sedan vill se en film, så kan du söka i videons minne efter titel. Och få besked på tvn, vilket band programmet är inspelat på. Stoppa in kassetten och bekräfta titeln, så spolar videon automatiskt fram till rätt ställe. Och börjar sedan uppspelningen.


Tally light

En liten kontrolllampa - vanligen placerad på kamerans framsida eller längst upp - som lyser när kameran är i sändning.


Target

Målbild. Den beläggning på kameraröret där den av objektivet fokuserade bilden omvandlas till en elektrisk signal.


Time Base Corrector (TBC)

En elektronisk utrustning som korrigerar de "fel" som är inbyggda i videosystemet.


Telecine

En optisk och elektronisk utrustning som överför film eller dior till en videosignal, för användning i ett TV system.


Telesync

En video inspelad på en biograf, men oftast med en dyr/avanserad kamera och en separat ljud källa eller en direkt koppling till ljudet (så att publiken inte hörs). Resultatet blir en video med väldigt bra kvalitet.

Terminating

Avslutning - motstånd eller belastning som skall uppstå vid anslutning av en videosignal - vanligtvis 75 ohm.


Tempo

Inom musiken är tempo den hastighet varmed tidsenheterna följer efter varandra.


THD

Total Harmonic Distortion, övertonsdistorsion.


Third generation

Tredje generationen. Benämning på bandkopia som är 2 generationer från orginalbandet eller råkopian.


Threshold

Tröskelvärde.


THX

THX logo

THX-sound system är framtaget av Lucas film ltd. Och är inte ett ljudformat som tex
Dolby Digital, utan det är specifikationer. Det ställs mycket höga krav för att få ett THX-certifikat.

George Lucas var inte nöjd med ljudet på biograferna. Han noterade att ljudet lät allt för olika, beroende på vilken biograf han gick på. Så 1980 började han utveckla en kvalitets kriteria för biografer.

Tre år senare (1983) så är specifikationerna klara för THX, döpt efter Lucas film, THX 1138. THX systemet fanns installerat i två biografer till premiären av Return of the Jedi.

En bio-salong måste tex vara totalt isolerad, det får inte förekomma minsta ljud utifrån. Det skall vara 36 grader till den närmaste platsen från duken, men undantag ned till 26 grader kan förkomma vid behov.

Om en kombination av THX och Dolby-surround ljud används så är det 31 grader istället.


THX Surround EX

THX Surround EX har utvecklas av Dolby Laboratories och THX-divisionen vid Lucasfim ltd. Denna teknik användes första gången i Starwars episode I - The phantom menace. På biografen kan ljudspår som kodats med THX Surround EX återge en extra bakre surround kanal, som tillfogats vid mixningen av filmen. När THX Surround används i hemmabion, så avkodas den bakre surround kanalen från vänster och höger surround kanal på special kodade
dvd-skivor. Det finns totalt sju kanaler, främre höger och vänster, surround höger och vänster, center, surround bakre (vänster och höger), och en subwoofer.

Den tillagda bakre surround kanalen ger en mer detaljerad ljudbild. Ljudet tycks svepa över ditt huvud och ger bättre djup, rymd och ljudlokalisering.


Tidskod

En digital signal som spelas in på ett ljudspår och som anger lokaliseringspunkter.

Kan tex vara SMPTE kod.


Tidkod-kopia

Kopia av råband/masterband med synlig/inbränd tidskod. Används mest till förredigering
Off-line.

Men kan också användas för förhandsversioner, som tex video handlare få. Visar ofta timmar, minuter, sekunder och frames.


Time code

Tidskod. En digital tidskod som spelas in på videobandet.
a) LTC = Longitudinal Time Code
b) VITC = Video Inserted Time Code

LTC-tidskoden spelas in på ett ljudspår.
VITC-tidkoden spelas in i videobilden på en linje.


Title

En Dvd 'Title' är en märkbar del av en dvd-video. Exempel. Filmen på dvd kan vara title 1. En bakom kulisserna dokumentär kan vara title 2 och en del med interljuver kan vara title 3. Det kan finnas upp till 99 'titles' på en dvd.


Tonfrekvensområde

Frekvensområdet från omkring 20
Hz upp till 18-20 kHz, dvs de frekvenser som det mänskliga örat kan uppfatta.


Tongenerator

Apparat som på elektrisk väg alstrar signaler med variabel
frekvens.


Tonkorrektion

Om den ingående signalströmmen är konstant vid inspelning kommer det att resultera i att magnetiseringen av bandet blir lägre med ökande
frekvens. Detta innebär att de högsta frekvenserna kommer att gå förlorade i inspelningen. För att kompensera detta "lyfter" man signalstyrkan för signalerna med hög frekvens.

Denna ändring av frekvensgången åstadkommes med olika kombinationer motstånd och kondensatorer, så kallade tonkorrektionsfilter. Graden av tonkorrektion anges i mikrosekunder (tidskonstant). Det finns olika normer för tonkorrektion, varav de vanligaste är IEC, NAB och CCIR.


Toppvärde (Peak Value)

Maximivärdet hos en kurvtopp i en periodisk storhet, tex övre eller under vändpunkterna i en sinuskurva.


Track

Spår, kanal.


Tracking

Uttryck för videohuvudets placering i förhållande till den inspelade signalen på videobandet. "Tracking Control" används för att optimera detta förhållande.


Track Sheet

Schema för att hålla reda på de olika kanalerna vid inspelning/
mixning.


Tranåtergivning

återgivning av
transienter ställer stora krav på hela ljudåtergivningskedjan.

Transientåtergivning är betydelsefull i pianomusik, vid pukslag, knallar och liknande snabbt växande och sjunkande ljud.


Transient

Insvängningsförlopp, attack hos en ljudkälla.


Trigg (ingång)

Anslutning för att med hjälp av extern elektrisk inpuls kunna starta en funktion i enheten.


Trimning

Trimning av bandspelare omfattar fyra huvudmoment:


1.  Val av tonkorrektion

2.  Justering av utgångsförstärkarens frekvensgång (avspelning)
   
3.  Justering av biasströmmen så att den blir optimal för ett visst band vid
    en viss hastighet.

4.  Justering av inspelningsförstärkarens frekvensgång.


Triniton tube

Ett färg TV rör från Sony som innehåller 3 färgfilter.


Tryckrulle

Vid frammatning av tonbandet pressar en gummirulle tonbandet mot
kapstanrullen.


Tweeter

Diskanthögtalare.


Index