K

Index


    Kanal
    Kanalseparation
    Kapstan
    Kelvin
    Keyboard
    Keyfunktion
    Kinescope
    Klangfärg
    Koaxialkabel
    Kompressor
    Kondensatormikrofon
    Kopiering
    Kopieringseffekt
    Korrekationsmätare
    Klockpuls


Kanal

Ena eller andra delen i en stereoutrustning. Kan även användas som beteckning på de olika ingångsmodulerna i en
mixer eller ett spår på en bandspelare.


Kanalseparation

Mäts i
dB. Ju högre värde desto bättre isolering mellan kanalerna. 60 dB är ett bra värde.


Kapstan

Den del av bandtransportmekansimen som driver fram bandet. Kapstan är en slät stålrulle eller axeltapp. Tonbandet trycks mot kapstan med en tryckrulle av gummi.


Kelvin (K)

Kelvin grader är en måttenhet för mätning av en färgkällas färgtemperatur. Artificiellt ljus inomhus har ca 3200 K, dagsljus utomhus med normalt solsken har ca 5400 K. Uppkallat efter systemets uppfinnare William Thomson Kelvin.

Kelvin inom icke videoteknik betecknas som grundenhet för temperatur i SI-systemet = 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattnets trippelpunkt; 0C = 273,16 K; enheten kelvin = enheten grad Celsius.


Luminance key

Denna "key" söker de mörka eller ljusa delarna av bilden ("stencilen") och skär ett hål i "
background". Detta hål kan även fyllas med en annan signalkälla eller färg.


Keyboard

Manöverpanel, tangentbord.


Keyfunktion

Styrfunktion dvs styra med en separat signal.


Kinescope (Kine)

Inspelningsprocess där man filmar av en TV-bild från en TV-skärm med en filmkamera.


Klangfärg

Timbre, den för människorösten eller ett musikinstrument kännetäckande tonkaraktären.


Klockpuls

Antalet steg per takt (eller annan tidsenhet) som klockan i en sequencer stegar fram tiden med. Klockpulsen avgör hur känsligt sequencern förmår att registrera händelser i tiden- ju finare steg klockan tickar med, desto finare tidsvärden kan man registrera.


Koaxialkabel

Skärmad kabel med en inre ledare (centralt) omgiven av en skärm. Dimensioner och material väljs för att ge en bestämd högfrekvensimpedans vid koppling mellan tex antenn och radiomottagare.


Kompressor

Denna burk har till uppgift att jämna ut ljudet så att säga. Den minskar skillnaden mellan starka och svaga ljud. Om tex en person, som först talar vänligt och helt plötsligt börjar vråla, så kommer mätarna att slå hårt på det röda (med
distorsion till följd.)

Kompressorn ger en jämnare ljudbild genom att minska starka transienter, och höja svaga ljud. En för våldsam komprimering gör att kompressorn "pumpar". (Höjer bakgrundsbruset till en storm, som får vrålet att verka som en katt).


Kondensator mikrofon

I professionell ljudteknik används mycket ofta kondensatormikrofoner. De fungerar så, att membranet utgör en aktiv del i en kondensator. Då membranet rör sig kommer växelströmsmotståndet att variera med ljudtrycksförändringarna. Ljudet omvandlas alltså på elektrisk väg till spänningsvariationer (signaler). Här krävs en separat strömförsörjning (
phantompower).

Elektretmikrofonen arbetar enligt en liknande princip.


Kopiering

Genom att spela av ett band och samtidigt ha bandspelaren kopplad till en eller flera andra bandspelare som är kopplade för inspelning, kan man få fram kopior av ursprungsbandet. Vid professionell bandkopiering använder man bandspelare, som går med extra hög hastighet för att arbeta så snabbt som möjligt.
Dynamiken minskar dock alltid vid kopiering, vanligtvis med ca 5 dB på första kopian. Digital kopiering ger en exakt kopia av originalet.


Kopieringseffekt

Oönskad effekt som kan uppstå vid lång eller felaktig lagring av magnetband. Uppstår genom att magnetism överförs från ett varv till ett närliggande på bandet.


Index