L

Index


    Lag
    Lanc edit
	Laserskiva
    Lay Back
    Lead
    Leadertape
    Level
	Letterbox
    Likspänning
    Limit
    Limiter
    Line frequency
    Linebox
    Linenivå
	Linjär redigering
    Linjär återgivning
    Live
    Live end - dead end
    Ljud
    Ljudhastighet
	Longplay
    Loud
    Loudness
	LP
    LTC
    Luminance
    Luminance Key
    Luminance Signal
    Lux
    LX-filter
    Lyssningsmixer
  	Läckage


LAG

(även Image Retention)

En tendens hos kamerarör att "hålla kvar" en bild.


LANC Edit

System som används bland annat för redigering från videokamera. En 2.5 mm kontakt ansluts mellan video och videokamera.

Kan även användas tillsammans med en dator och en enklare adapter som en redigeringsutrustning.


Laserskiva (CD-skiva)

Grammofonskiva för
CD


Lay back

Innebär att spela in en ljudmix från flerspårsbandspelaren på Edit mastern.


Lead

Huvud- eller melodistämma för sång eller instrument.


Leadertape

Band som det ej går att spela in på. Används i samband med redigering.


Level

Nivå


Limit

Gräns, begränsa. Att hålla sig inom en speciell gräns.


Limiter

Nivåbegränsare. Exempel: den begränsar en vild stämma. Om tjejen som sjunger
lead, har svårt att hålla sig på sin nivå, trycker limitern tillbaka henne in bland de andra musikerna. Limitern används vanligtvis på en ljudkälla man vill hålla nere.


Line frequency

Linje frekvens.

Antal horisontella linjer som blir avsökta på 1 sekund. (I PAL systemet 15625 linjer)


Linebox

Impedansomvandlare. Linebox används tex för att omvandla en instrumentsignal från hög till låg
impedans för att den skall vara anpassad till mixeringen.


Linenivå

Den signalstyrka som används i mixers, effektenheter, ekon etc.

Kallas också för linjenivå.


Linjär redigering

Tidigare var linjär redigering det enda sättet att redgiera film på. Då fick man kopiera över de delar av det inspelade materialet till ett annat band och tillslut skapa ett master band av det hela. Men vid varje kopiering så sker det kvalitetsförluster. Man använder sig utav två eller flera lite mera avancerade videobandspelare, med tex single frame recording. En mixer med begränsat antal effekter, textmöjligheter och
bildövergångar.

Motsats är Icke linjär redigering


Linjär återgivning

"Rak kurva", inga avdrag eller tillägg, full proportionalitet mellan in/utsignal.


Live

Inspelning som sker eller sänds direkt.


Live end - dead end

Konstruktionsprincip för akustisk reglering av studios och kontrollrum.


Ljud (Sound)

Svängningar som uppfattas med hörseln. &Ounl;rat uppfattar dock ej infra- och ultraljud. Ljud är vågrörelser, vilka mera sällan har sinusform. Det består istället av en kombination av grundtoner och övertoner. En stämgaffel alstrar en ren ton, dvs en sinusformad
grundton, utan övertoner, medan tonen från ett musikinstrument, tex en fiol, även innehåller en mängd övertoner.


Ljudhastighet

är cirka 340 m/s i luften vid 20C, och 1500 m/s i vatten.


Longplay

Om videon har denna funktion, så spelar den upp/spelar in filmen med halva bandhastigheten. På så vis fördubblas speltiden på bandet. Exempel, på ett 4 timmars band (240 min) få det då plats med 8 timmar (480) minuter film.


Loud

Ljudlig, hög


Loudness

Funktion på förstärkare som syftar till att kompensera för örats minskade känslighet för bas och diskant då man spelar vid låg volym.


LP (Long Playing)

Det amerikanska grammofonbolaget Columbia lanserar en ny långspelande grammofonskiva gjord av ett elastiskt material. Den har finare spår och går saktare än vanliga skivor. Hela symfonier på 45 minuter kan spelas på en enda 30 cm-skiva. Patent har sökts under namnet LP, Long Playing.


Luminance

Luminans: Måttenhet för den mängd ljus som reflekteras från en given yta.


Luminance signal

TV-signalens svart/vita informationssignal.


LUX

Metrisk måttenhet för belysningsstyrka. 10.8 Lux = 1
Footcandle.


LX-filer (Low-frequency-crossover)

Ett filter som lägger ihop basen från vänster och höger kanal till en monosignal. Används i samband med
gravering.


Lyssningsmixer

Vid inspelning med flerkanalsteknik behöver vi en lyssningsmixer (eller monitormixer som den också kallas) för att kontrollera ljudinställningen. Lyssningsmixers har lika många ingångar som bandspelaren har kanaler samt två utgångar (stereo).


Läckage

Oönskade aukustiska signaler. Uppkommer bla då olika ljudkällor ej är tillräckligt avskärmade från varandra.


Index