J

Index


    Jackväxel
    Jog & Shuttle
	Joilet
    Jorda


Jog & Shuttle

Kontroll för att hitta rätt bildruta & hastighetsfunktioner för perfekta resultat vid redigering.

Jog: inre vred för spelning bild för bild framåt eller bakåt, en frame i taget.

Shuttle: ett yttre vred för hastighetskontroll i flera steg under sökning av bild framåt eller bakåt. Används för att snabbspola antingen framåt eller bakåt.


Joilet

Ett tillägg till
ISO 9660 specifikationerna för filsystemet (inkluderat filnamn) för innehållet på en cd-skiva. Den tillåter filnamn upp till 64 tecken (inkluderat mellanslag) och användning av Unicode tecken i filnamn (behövs för att kunna använda internationella tecken, tex å, ä och ö). Skrivet av Microsoft. Joliet har fullt stöd i windows 95 och senare Windows verioner (undantag för Windows NT innan verion 4). I operativ system (så som tex Windows 3.1) som bara har stöd för 8 tecken i filnamnet, så kommer ett längre filnamn på cd-skivan tvingas till ett 8 tecken långt namn och använder ett tilde (~) tecken följt utav ett unikt nummer som det sista tecknet i namnet.Jorda

Sätta en elektrisk anordning i förbindelse med jorden (av säkerhetsskäl).

Vid ljudteknik, även minskning av brus.


Index