1999-09-26

proxxi's nya styrelse

Förbundet Unga Forskare har många föreningar. En av de största heter "dator- och rollspelsföreningen proxxi." och har idag några hundra medlemmar. Efter ett struligt 1999, har föreningen nu bestämt sig för att ta itu med de problem man har haft under året, därför kallade man till ett extra årsmöte och valde en helt ny styrelse.

Lyssna här