Tre år av vetenskap på nätet

1994 - Öppet Hus... Man förbereder arbetet1994 startades projektet Radio U.F.S. av ett tiotal personer med Erik Zalitis och Magnus Abrante i spetsen. Den 26 februari 1995 gick den första sändningen ut i luften, och radions historia började på riktigt. Redan från början hade vi spelat in några få föredrag med Anders Sandberg, som på den tiden var en populär föreläsare på Unga Forskare Stockholms fredagsträffar. Föredragen användes under en tid, men glömdes sedan bort fram till evenemanget Öppet Hus 1997.

1997 arbetade vi hårt för att försöka profilera som en vetenskaplig radio. Andrej Kravljaca hade dragit igång "Vetenskapsnyheterna" och efterträddes av Daniel Zetterqvist. Fortfarande saknades något. Under utställningen Öppet Hus 1997, satte sig Jenny Mångs, Erik Zalitis, Britta Emmer och Anders Sandberg ner och diskuterade möjligheten att börja spela in regelbundna sändningar med vetenskap. Erik ställde sig tvivlande, men gick med på att testa och se om det kunde fungera.

18 oktober 1997 - första inspelningssessionen. Första föredraget någonsin handlade om "Gamma Ray Bursters", universums fyrverkerier.

Anders Sandberg21 oktober 1997 - första notisen om vetenskapsredaktionen kommer upp på vår hemsida.

09 november 1997 - efter några veckors förberedelser sänds det absolut första avsnittet av programinslaget "Universums Mysterier" med Anders Sandberg och dagens föredrag är mycket riktigt det om "universums fyrverkerier". 

Namnet "Universums Mysterier" känns inte helt rätt, och vi vänder oss till lyssnarna. Det väller in förslag och efter mycket funderande korar vi Joakim Andersson från Göteborg som vinnare i vår namntävling. Vinnande förslag blir "Förklarade Fenomen".

De lite längre föredragen där Jenny och Anders diskuterar med varandra, blir basen i det nystartade programmet "Etervåg" som startar i januari 1998.

Våren 1998 bildas föreningen "Radio Unga Forskare Stockholm". Arbetet med vetenskapsredaktionen går över förväntan och vi spelar in c:a 4-8 föredrag i månaden.

Henrik ÖhrströmI maj dyker Henrik Öhrström upp som en gästpratare i radio, och berättar om megateknik och gifter. Henrik presenteras som blivande doktor på hemsidan.

Under sommaren tar programmet Etervåg sommaruppehåll, och ersätts av "Sommarpazzet".

Mikael JohanssonHösten 1998 kommer Mikael Johansson med i bilden, och går med i vetenskapsredaktionen, som nu består av Anders Sandberg, Jenny Mångs, Henrik Öhrström, Mikael Johansson samt Erik Zalitis som tekniker. Mikaels bror Staffan, kommer med något senare i redaktionen.

Studion i Aspudden byggs om. Denna process tar nästan ett halvår att genomföra.

I februari 1999 hör Gareth Mitchell från BBC Worldservice av sig. Han har hört talas om oss på Internet, och vill intervjua oss om vårt vetenskapliga arbete. Efter en del arbete att försöka hitta en studio med förbindelse till BBC, hamnar vi i radiohuset på Gärdet, där förbindelse upprättas över ISDN.

Den 18 februari 1999 sänds intervjun med redaktionen över hela världen över BBCs många sändare. Över sändaren "P6: Stockholm International" kan folket i Stockholm höra oss. 

Maj 1999 - Etervåg blir nu ett timslångt program. Vi går från 45 minuter till 60, vilket innebär att det blir mer att göra för redaktionen, men detta är inget problem.

Studion där Etervåg spelas in och Aircaster utvecklasUnder sommaren 1999 testar Erik Zalitis att sända ut program med hjälp av en dator. Man kan rätt snabbt konstatera att det behövs ett bättre program än WinAmp för att generera nya radioprogrammen. Något sådant program finns emellertid inte utom för stationer med en djup plånbok.

Hösten 1999 påbörjar Erik arbetet med "Aircaster", ett program som ska kunna skapa och sända egna radioprogram. 

Under oktober tar man kontakt med oss från Lomma Närradio, och frågar om man kan få återutsända våra program. Radio U.F.S. kan stolt säga att man hörs i Malmö!

Inför millenniumskiftet, satsar vi på två program. Det första, som sänds den 5 december 1999, handlar om de gångna 1000 årens uppfinningar. Det andra programmet sänds den 31 december 1999, och handlar om framtiden.

RedaktionenMars 2000 - Februaris Etervåg blir det sista månadsmagasinet. Från och med den 10 mars 2000 sänds Etervåg med nya inslag varje vecka. Aircaster har vaknat till liv.

12 April - Redaktionen pryder mittsidan på dagens Metro. Tidningen skriver om närradion, och bland annat berättar man om vårt arbete med vetenskapsradio.

Våren 2000 - Pehr Söderman och Håkan Andersson kommer med i redaktionen.

Sommaren 2000 - Etervåg tar sommaruppehåll och vi experimenterar med att sända ut Etervåg över Live365.

Oskar RönnbergHösten 2000 - Oskar Rönnberg kommer med i redaktionen.

Den 09 november 2000 är det tre år sedan första inslaget från vetenskapsredaktionen sändes över 88,9 MHz.

Redaktionen