2001-12-03

Månadens föredrag ute

Månadens föredrag ute

November månads föredrag anländer något försenat och denna gång avslöjar vi Coca-colas recept, funderar på medicinsk etik och hur svett dödar.

Lyssna här