Forskardagarna 2001

Oskar Rönnberg Numera arrangeras "Forskardagen" varje år, och ger tillfälle att ta del av forskningsfronten vid Stockholms universitet.  Detta år blev det "forskardagarna", eftersom evenemanget är två dagar istället för en.

Det är Stockholms Universitet som anordnade evenemanget och de säger att "Ett sätt att få en mångsidig och lättfattlig bild av den nya kunskapen är att besöka Forskardagarna".

Under dessa dagar presenterade de nyblivna doktorerna sina forskningsresultat. Vår reporter Oskar Rönnberg (bilden till vänster) träffade en arrangör och en lärare.

En utställare

Lyssna på intervjuerna (Realplayer krävs)

Lisen Schultz - ansvarig för Forskardagarna

Lisen vet vad som händer på forskardagarna

Att anordna ett evenemang av denna storlek tar lång tid och kräver mycket förberedelser. 

Frukten av mödan är dock given, forskardagarna ökar stadigt i antal besökare från år till år. Detta år har en stor affisch-kampanj föregått evenemanget i Stockholms tunnelbana.

Lyssna här

 

Stojkan berättar om musikerns stora fasa

Att spela musik är en hobby för en del och ett yrke för andra. En sak har musiker gemensamt: risken för förslitningsskador. Violinister är särskilt illa ute, men det finns hjälp.

"Elektromyografi" heter lösningen. Den mäter muskelaktiviteterna och tillåter således att göra en avancerad koll på vad som händer inne i kroppen.

Lyssna här

Stoijkan
Filmbild

Vad händer på evenemanget?

En filmrunda, kanske? Följ med i forskardagens utställningshallar. 

Såhär ser området ut genom kameralinsen.

Titta här

 

En metanolmolekyl ... träsprit ... dricker du det, blir du blind!

Länkar till Forskardagarna