AAD
ADD
Absorbent
A & B Rolls
A-B Stereo
AC
AC-3
Acoustic
Adapter
ADO
Adressering
Advanced Optical Disc
AES
AES/EBU
Akustik
AGC
AGRAS
Ais
Akustiska linser
Akustisk återkoppling
Amplifier
Amplitud
Amplitudmodulering
Angle
Animatic
Anti-phase
Anpassning
Anpassningstransformator
AOD
Arbetspunkt
Area
Assemble editing
Audio
Audio dub
Audio track
AUDIO_TS
Area
ATRAC
Audio Compression 3
Audio Engineering Society
Automatisk Utstyrning
AUX
Avmagnitiseringsapparat
Avspelningsfräs
Azimuth


A-B Stereo

Två mikrofoner (kardioid, kula eller 8) placeras på ett visst avstånd från varandra (0,6-2m).

Denna metod ger en bredare men mindre jämn stereobild än X-Y metoden. Fasutsläckningsproblemen blir betydligt större med denna metod (speciellt vid korta avstånd mellan mikarna).


AAD

AAD, kan det stå på en cdskiva du köpt. Vilket betyder att den är inspelad analogt, anlogt mixat och sparad digitalt på cdn.


ADD

ADD, kan det stå på en cdskiva du köpt. Vilket betyder att den är inspelad analogt, digitalt mixat och sparad digitalt på cdn.


A&B rolls

Två separata videoband, på vilka scenerna är inspelade omväxlande. Tekniken används för att kunna skapa specialeffekter (övertoningar, wipes etc.)


Absorbent

Anordning för att dämpa ljud.

Eg. oftast om rum som är ljudisolerade.


AC-3 (Audio Compression 3)

AC-3 utvecklades från början till HDTV-systemet i USA. När arbetet med systemet gick framåt så blev filmindustrin intresserad.

Nu mera heter formatet Dolby Digital


Acoustic

Akustik, aukustisk.


Adapter

Omvandlare mellan olika typer av kontakter.

Nätadapter, oftast felanvänt uttryck om transformator.


ADO (Ampex Digital Optics)

Produktnamn på en Digital Video Effect Generator, tillverkad av Ampex Corporation. (zoom, freeze, dissolves etc).


Adressering

Adressering kallas det när man bestämmer till vilken utgång ljudet skall sändas.


Audio Engineering Society (AES)

Amerikansk förening för ljudteknik.


AES/EBU

Digitalt ljudprotokoll med balanserad överföring, utvecklat i samarbete med AES och EBU


AGC

(Automatic Gain Control)

Automatisk förstärkningskontroll.


AGRAS

(Anti-Glare/Reflection/Anti-Static)

En beläggning utvecklad av Philips som aktivt undertrycker reflekterat ljus, därmed fås en behagligare bild.


AIS

(Automatic Image Stabiliser)

Automatisk bildstabilisator. Elektronisk utrustning i videokameror som kompensetar ofrivilliga handrörelser under inspelning.


Akustiska Linser

Anordning framför högtalare för att sprida ljudet.


Akustisk återkoppling

Det tjut som kan uppstå då en mikrofon kopplas till en förstärkare med högtalare i samma rum. Ljudvågorna från högtalaren tas upp av mikrofonen & förstärks i ett enda kretslopp och ett tjut uppstår. Oftast kan man komma ifrån denna olägenhet genom att placera om högtalare och mikrofon.


Amplifier

Förstärkare.


Amplitud

Svängningsvidd räknat från nollpunkten, i en signal med periodiskt växlande polaritet. Termen används för att ange signalens toppvärde.

En svängade kropps största avstånd från jämviktsläget.


Amplitudmodulering

Moduleringssystem inom radio/teletekniken; innebär att en lågfrekvent signal får påverka amplituden hos en bärvåg av högre frekvens; förk. AM


Angle

Angle (Vinkel)

En scen som är inspelad ifrån olika vinklar. Varje vinkel har samma tidslinje (dvs de är lika långa). Det kan finnas upp till nio olika vinklar på en dvd skiva.

Exempel. I extra materialet till en film kan man se hur tecknaren skissar upp en bild. Du ser då enbart hur bilden ser ut på pappret. Men väljer du en annan vinkel på den sekvensen så ser du personen ifråga som sitter med ett papper framför sig.


Animatic

Testvideo för reklaminslag och liknande, där teckningar, videokamera och klippteknik används.


Anpassning

När en mikrofon ansluts till ingången på en bandspelare, så måste mikrofonens utgångsimpedans ha det värde som bandspelarens ingång är avsedd för – dvs anpassning föreligger.


Anpassningstransformator

Används tex när en lågohmig mikrofon (ca 50 -500 ohm), ska anslutas till en högohmig förstärkaringång. Anpassningstransformator kan även användas från balanserad till obalanserad (osymmetrisk) sladdkoppling. Den är ibland ihopbyggd med sladdkontakten.


Anti-phase

Motfas.


Advanced Optical Disc

Arbetsnamnet på HD-DVD.


Arbetspunkt

Är ett lämpligt läge på reglagen för att erhålla lågt brus.


AUDIO_TS

UDF filnamn som används för DVD-Audio katalogen på en DVD skiva. DVD-Audio är ett separat format ifrån DVD-video. Så på en vanlig DVD-Video är AUDIO_TS mappen tom.


Area

Tvärsnittsyta i ledning eller kabel.


Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)

ATRAC är en komprimeringsmetod för bla md. Den delar den 16 bitars 44.1 KHz signalen i 52 sub-band i frekvenz område. Genom att ta hänsyn till den absoluta gräns som människans hörsel uppfattar, så reducerar den datamängden till en 1/5 del av orginal storleken. Atrac har en kompression på 4.83:1


Assemble editing

Redigering med ”hopsamlingsband”, där varje ny video eller audiosekvens läggs till en tidigare redigerad sekvens.


Audio

Latin ”jag hör”: saker som har med ljud att göra.


Audio dub

Upptagning av enbart ljud utan hänsyn till bild. Exempelvis när du lägger till nytt ljud till befintlig bild.


Audio track

Ljud spår. Den del av videobandet som registrerar ljud.


Automatisk utstyrning

Vissa bandspelare är försedda med en automatisk verkande anordning, som gör att man inte behöver kontrollera utstyrningsindikatorn vid inspelning. När man ska börja en inspelning ställer man inspelningsvolymen för önskad maxnivå, och om det vid inspelning förekommer starkare partier undertrycks dessa automatiskt.


Auxiliary (Aux)

På förstärkare är AUX extraingång med linjenivåkänslighet. På mixers är AUX benämning på tappningsfunktioner.


Avmagnitiseringsapparat

Anordning för borttagande av permanent magnetism i bandspelarens tonhuvuden.


Avspelningsfräs

Är distorsionen sådan att ”det fräser om diskanten” är skivan så starkt graverad att pickuppen inte är lika följsam där som i sidled. (se även
skillnadssign


Azimuth

Den vinkel bandspelarhuvudenas spalt har mot längdriktningen.